16 april -18

Även ikväll var det god aktivitet i klubbstugan. 10 medlemmar var där: AXR BFE HDY LJU LZQ (en stund) PVU VLK WZR XTV och Tommy.

Det var blandade aktiviteter i kväll: Tommy t ex stressade oss andra med att få till logiska svar på en del kluriga frågor ur PTS provfrågebank. Inte helt enkelt visade det sig. På några frågor är det heller inte lätt att hitta korrekta svar i kurslitteraturen. På varje provfråga finns det fyra alternativ som kan vara antingen rätt eller fel. Svårigheten ökar också genom att flera alternativ kan vara rätt eller fel.

Alla närvarande var tämligen överens om att certifikatproven efterhand blivit onödigt svåra. Detta speciellt som det i Sverige nu endast finns en certifikatklass. Svårighetsgraden må vara befogad för att ha full tillgång till alla band och antenneffekter, men då borde det finnas en novisklass för de som är intresserade av att pröva hobbyn, liknande den Technician-klass som finns i USA. Med Technician-certifikat har man t ex full tillgång till alla band över 30 MHz plus begränsad tillgång till vissa kortvågsband.

En annan underlighet är att det ställs ganska omfattande frågor om radiovågornas utbredning och uppförande under solfläcksminimum. Det känns inte som kunskaper man oundgängligen måste inhämta innan man har fått sitt certifikat?

Apropå ämnet solfläckar så minns vi väl Ingemar SM6CMU:s föredrag nyligen hos oss där han pekade på att den nuvarande solcykel 24 varit ganska medioker ur DX-synpunkt? På ARRL:s hemsida hittade jag en intressant artikel där ‘Top-contester’ Frank Donovan W3LPL (30 gånger i SK6QA:s logg sedan 2012!) teoretiserar om hur nästa solcykel nr 25 blir. Riktigt bra, om han har rätt! Intresserade kan läsa hela artikeln genom att klicka på länken:

http://www.arrl.org/news/more-frequent-spotless-days-now-can-signal-solar-activity-in-the-future-top-contester-says

Vad mera hände då ikväll? QSO-poäng för nästa nivå i DXCC Challenge plaketten behövs alltid. Leif / HDY är en pålitlig jägare efter sådana när han har en stund över. Ikväll bärgade Leif en ny sådan poäng när han fick 6Y5WJ (Jamaica) i loggen på 20M.

Städning och röjning har länge stått på dagordningen utan att det hänt något. Men ikväll fick vi ett välkommet ”ryck” och det lättade något på trycket i hyllorna. Men det finns mycket kvar rensa ut…

73
Bruno / AXR

Kommentarer inaktiverade.