18 sept -17

Nu börjar det redan skymma så smått när vi startar våra klubbkvällar vid sju-snåret på måndagarna. Då känns det stimulerande att kunn kliva in i klubbstugan och idka lite radiosnack. Ikväll var vi 9 klubbmedlemmar som tänkte göra så: AXR BFE CEV HDY JVU PVU WZR XTV  och Tommy.

Inför en vanlig klubbkväll har vi sällan ett förannonserat ämne utan slumpen gör att kvällen kan handla om nästan vad som helst, kanske inte alltid radiorelaterat heller. Ikväll blev ämnet mycket om Maidenhead:s lokatorsystem. Hur ligger rutorna i relation till varandra och hur ser formeln ut som räknar ut avståndet mellan dem. Som alltid när inget är förberett blir det en blandning av antagande och ett febrilt letande via Google för att hitta en del av svaren.

Diskussionen runt lokalrutorna tog efterhand slut och vi övergick till att diskutera ett mer näraliggande problem: Kravet vi i klubben fått på oss att höja vår elkostnad med ett betydande belopp, mer än vad ”en fattig radioklubb” egentligen har råd med.  Alla som satt runt kaffebordet var dock överens om att vi måste (och kommer att) lösa penningproblemet på något sätt. Vi trivs väldigt bra i vår nuvarande lokal och har svårt att se att klubben skulle fungera som vi blivit vana vid genom att utnyttja någon allmän lokal i kommunen.

På detta forum har WSJT-X, dvs Weak Signals-moder, nämnts en del under senare tid. Utveckligen där går rasande snabbt och ingenting är likt det man lärt sig tidigare. I FT8, som är den senaste moden, är t ex växlingen mellan de olika delarna i ett QSO så snabb att de tvingats ske automatiskt. I oktobernumret av QST har utvecklarna av WSJT-X skrivit en  intressant artikel som kan läsas här: Work the World with WSTJ-x.

Nästa måndag kommer Jan BFE att visa hur det fungerar att fjärrstyra sin IC 7100 med Remoterig via internet. Rigg med antenner och slutsteg står uppe i hans shack norr om Mellerud. Klockan 19.00 drar han igång demon.

73
Bruno / AXR

Kommentarer inaktiverade.