19 feb -18

Ikväll var vi 8 klubbmedlemmar i stugan: AXR BFE HDY JVU PVU WZR XTV och Tommy.

Nu har vi fått de flesta komponenterna på plats för att slutföra projektet med fjärrstyrningen av vårt Myggenäs-QTH. Dock visar det sig – egentligen inte oväntat – att det inte är så självklart enkelt att bara koppla ihop grejerna och köra. Ånej, det är som med de kinesiska askarna, öppna en så öppnar sig flera nya. En stor del av kvällen gick t ex åt att hitta bästa lösningen på att manövrera slutsteget och koppla in preamparna.

Henrik körde senaste NAC 70 med den ”halvfärdiga” anläggningen, bl a utan slutsteg. Han blev något frustrerad av att allt inte gick som han varit van vid med den gamla utrustningen uppe ”på berget”. Men misströsta ej; väl börjat, hälften vunnet heter det!

Nyheten att PTS aviserat sin plan att utfärda bestämmelser om reducerade uteffekter för amatörradio till 200 W p.e.p. föranledde en ganska lång diskussion om de troliga konsekvenserna av detta.

Nästa vecka är det årsmöte och därpå följande kvartalsmöte i vår klubb. Vi hoppas givetvis på en välbesökt klubbkväll, det är många intressanta ämnen att ventilera och besluta om. Och så bjuds det på semlor.

Välkomna då!

73
Bruno / AXR

Kommentarer inaktiverade.