28 aug -17

Ikväll var det kvartalsmötesdags. När ordförande Henrik / XTV prick klockan 19.00 klubbade igång mötet var följande 10 medlemmar bänkade runt sammanträdesbordet: AXR BFE GOD HDY JVU PVU VLK WZR XTV och Tommy. På länk var också Jonny / WYA med. Det var ett första prov med den tekniken.

Henrik förvirrade de närvarande genom att börja med sista punkten på agendan som var  ”Aktiviteter” för att sedan stega uppåt mot första punkten: ”Ekonomi”. Skälet till detta försök till nyordning motiverade han med att kvartalsmötena har en tendens att dra ut på tiden med påföljd att sista punkterna på agendan ofta brukar ”ta stryk” och bli ganska summariskt behandlade. Gick ”tricket” hem? Jovisst. Här är några punkter vi diskuterade under kvällen:

Intresse visade sig finnas för att vi än en gång bokar utställningsmontern på Kulturhuset Fregatten i början på nästa år för att visa vad vår hobby går ut på. Upplägget tänker vi oss ungefär som vid föregående tillfälle i februari 2016. Lättfattligt om radio och något intressant om mikrodatorprogrammering.

Skall vi försöka arrangera en portabeltest för VHF i eget namn under 2018? En lockande idé tycker vi, som dock  innebär mycket planering, Under hösten skall vi bearbeta idéen.

Vi är duktiga på att sätta upp antenner och hjälper givetvis varandra i klubben när det behövs. Det gäller även frågor där radio och dator samspelar. Kanske finns det även icke-medlemmar i omnejden som är intresserade av denna hjälp? Också ett sätt att locka nya medlemmar.

Tommy / PVU överraskade vid kaffepausen genom att bjuda på tårta. Att han fått denna goda idé berodde på att han nyligen fyllt 50. Så mitt i planeringen för höstens aktiviteter blev det ett fyrfaldigt leve för jubilaren. Grattis i efterhand, Tommy!

Jonny / WYA var med hela kvällen via GoToMeeting. Det var en första test för att utnyttja projektorn bättre. Nästa steg är att utnyttja Skype för att t ex kunna bjuda in någon föreläsare.

73
Bruno / AXR

Kommentarer inaktiverade.