30 april -18

Det må vara röd dag i almanackan, men är det måndag så är klubbhuset öppet och verksamheter pågår. Enda undantag från denna regel är om Julafton och juldag infaller på en måndag, då flyttar vi verksamheten till kommande torsdag. Vilket nu är vederbörligen fastlagt!

Nå, lite tunt med folk på Valborgsmässoaftonen var det ju. Endast fem medlemmar avstod nöjet att se skräp brinna i majbrasor för att ägna kvällen åt sin favorithobby: AXR PVU WZR XTV och Glenn. Dessutom var Viktor, personlig assistent åt Glenn här.

Johan/WZR och Tommy/PVU ägnade en del av kvällen åt att föra remote-projektet (att fjärrstyra Myggenäs-QTHt) framåt. Pågående BITX40-byggande plus tveksamheter runt funktionerna i det nya slutsteget har gjort att detta projekt legat stilla ett tag. Senaste problemet (det ”sista” har vi nog ännu inte sett) har rört hur man skall nyttja Preamparna i masten utan att slutsteget skall ”elda upp” dem. Med färsk information från Slovakien kunde vi nu göra en omstart.

Styrelsen fattade nyligen beslut om att skaffa in en RigExpert antennanlysator. Det orsakade en del diskussioner under kväll om varifrån man bäst inhandlar instrumentet.

Någon kanske har uppmärksammat att vår medlemslista inte längre är öppen för icke-medlemmar att läsa utan inloggning. Orsaken är en anpassning till GDPR, EU:s Dataskyddsförordning, som träder ikraft den 20 maj. Denna förordning ersätter den hittills gällande svenska Personuppgiftslagen PUL. Denna nya förordning ställer strängare krav än PUL på att alla organisationer i samhället som håller någon form av personregister skall förvissa sig om att alla i registret ingående personer har lämnat sitt samtycke till de publicerade uppgifterna.

En konsekvens av förordningen för vår del är att styrelsen fattat beslut att medlemslistan endast skall kunna ses efter inloggning.

73
Bruno / AXR

Kommentarer inaktiverade.