4 dec -17

7 medlemmar var här ikväll: AXR HDY JVU PVU WZR XTV och Tommy. Huvudämnet för kvällen var att diskutera hur vi driver vidare fjärrstyrningsprojektet med IC 7100 där basstation och antenner står på Myggenäs-QTHt.

För att underlätta finansieringen av projektet ansökte vi tidigare i höst om bidrag från Thordénstiftelsen. Trevligt nog beslöt stiftelsen vid sitt novembersammanträde att bistå oss med 20.000 kronor, ett belopp som ungefär täcker vår investering i ett modernt slutsteg. Vi har riktat in oss på ett slutsteg som vi blivit rekommenerade, Big Taifun 1000, som ger 500 W för 2 M och 70 CM. Kvällen gick i stort sett åt att gemensamt i detalj studera produktspecifikationen. Den övertygade oss bit för bit om att steget passar väl in i vår målsättning att ha modernast möjliga utrustning.

Ånyo fick vi stort utbyte av vår nyligen installerade utrustning med projektor kopplad till internet där vi på stor duk kunde visa alla närvarande vad vi pratade om.

På SSA:s hemsida skriver Eric Lund SM6JSM att alla utgående QSL-kort till utlandet från nu kommer att gå via den tyska DARC-byrån. Det bör bl a innebära att korten når mottagarna betydligt snabbare än hittills. Mycket positiv nyhet tycker åtminstone undertecknad. Visserligen har QSL-kortutväxlingen minskat betydligt i takt med att de elektroniska vägarna LoTW och eQSL tagit över, men det är trots allt en hel del kort som behöver hanteras.

På ämnet utlandet, en notis i senaste nyhetsbrevet från ARRL:
FCC, PTS motsvarighet i USA, avslog nyligen ett förslag om att öka varianterna av USA:s fyrställiga anropssignaler genom att införa signaler typ W23L. I nuläget finns som bekant varianterna K1JT och KB9A. Skälet till förslaget var att det börjar bli ont om 4-ställiga signaler, mycket beroende på att många radioamatörer bokat upp många sådana signaler just i avsikt att de skall ta slut. Dessa 4-ställiga signaler är f ö bara tillgängliga för Class Extra, dvs högsta klassen av amerikanska amatörradiocertifikat. Intresserade av hur många radioamatörer det finns i USA och hur många som tillkommer årligen kan läsa om detta genom att klicka här.

En notis i samma nyhetsbrev berättar att antalet radioamatörer i Storbritannien under den senaste 5-årsperioden ökat med 10 %.

Tillbaka till Hougen: Nästa måndag har vi Lussekaffe med början kl 19.00. Då räknar vi med besök av speciellt inbjuden gäst.

73
Bruno AXR

Kommentarer inaktiverade.