9 okt -17

Det är ungefär samma gäng som kommer på måndagsträffarna. Precis som föregående måndag var det ikväll 9 medlemmar här: AXR BFE CEV HDY JVU VLK WZR XTV och Tommy. Utöver sedvanligt plock med att kolla på radion om det hörs något av intresse och mecka lite, var det mest prat om det som numera ofta kommer upp på måndagarna: Hur vi skall klara vår ökade kostnader för hyra och el. Om vi inte kan hitta någon glömd inkomstmöjlighet kommer det att krävas extrabidrag från oss medlemmar.

Under de senaste månaderna har det grejats en del med installationen av vår projektor för att vi mer spontant skall kunna utnyttja den vid presentationer. Det största hindret för att få stuns i projektet har varit att det saknats en dedikerad dator med Windows 10. Det problemet är nu löst och Ingvar / VLK ägnade kvällen åt att programmera densamma. Nästa steg är att ansluta Skype. Det är en intressant setup som vi tror kommer att vara till stor nytta och nöje för oss.

73
Bruno / AXR

Kommentarer inaktiverade.