Under Mats Espling SM6EAN:s ledning anordnar vi under hösten och våren en kurs i att bygga och sammanställa radiostationer för 10 GHz amatörradioband. Kursen är av intern studiecirkelkaraktär, men vi kan erbjuda några platser för deltagare som inte är medlemmar i SK6QA.

Radiostationer kan utföras på många sätt och det är upp till deltagarna att bestämma sig för ambitionsnivån, inom vissa begränsningar. Eftersom material behöver beställas och införskaffas kommer kursens upplägg att baseras på förväntade leveranstider.

Utöver bygget av stationerna innehåller kursen också teoridelar om tekniken bakom de ingående delarna i radiostationerna samt också om hur vågutbredningen i mikrovågsområdet fungerar.

Kursen börjar måndagen den 1 oktober kl 19.00 och pågår ett antal måndagar fram till den 3 juni 2019. Vi håller till i SK6QA:s klubbstuga. Var den finns framgår av karta på hemsidan.

Tycker du att detta låter intressant är du välkommen att anmäla dig till kursen. Kontakta klubbens ordinarie kontaktperson, Bruno Norrman SA6AXR. Klicka här för kontaktinformation.

Kostnad för kursen består i självkostnaden för de ingående delarna som vi har beräknat till cirka 6.000 kronor. Till detta kommer kostnaden för någon typ av QRP-rigg, typ Yeasu FT 817.

Mats SM6EAN är välkänd i mikrovågskretsar. Nedan syns han t ex  i NAC-testen i slutet av juli på Måseskär.


Här nedan kommer det att komma en blogg som vi uppdaterar efter hand med kursen. Inte mening att vara på nåt sätt heltäckande men som lite info längs med vägen.

Mats skickar ut en uppdaterad PDF efter varje tillfälle till samtliga deltagare.

Tidsplan