Här kan du läsa om de aktiviteter som vi haft på andra ställen än våra ordinarie QTHn.