SK6QA och DXCC

dxcc_mixedRadioamatörernas intresseområde är brett. Man bygger antenner, experimenterar med studs mot norrsken, meteorsvärmar, måne eller satelliter, jagar DXpeditoner eller deltar i olika Contests. Plus mycket annat..

Ett alldeles speciellt intresseområde är att erövra diplom för att dekorera sitt shack med. Det finns en uppsjö av sådana att jaga, både nationella och internationella. För svenska diplom rekommenderas ett studium av SSA:s hemsida, som under fliken Diplom har fyllig information i ämnet.

Internationellt är DXCC-diplomet det mest prestigefyllda. Det utfärdas av ARRL, den amerikanska motsvarigheten till SSA. Det tillkom på 1930-talet efter förslag av Clinton B. DeSoto, W1CBD. Efter uppehåll under WWII kom det igång igen 1947. Reglerna finns i ett 12-sidigt dokument som den intresserade kan finna på ARRL:s hemsida, eller enklare: Googla på DXCC Rules. Basen är DXCC-listan över alla världens länder, egentligen s k entities. Antalet entities är fn 339 stycken.

Det ”enklaste” diplomet att erövra är The DX Century Club Award. För detta diplom krävs att man haft QSO med minst 100 länder/entities. Alla QSO skall vara bekräftade med QSL-kort eller LoTW (Logbook of the World). eQSL accepteras däremot inte.

För denna typ av DXCC-Award finns det 18 varianter, där kanske Mixed är den man först lyckas få hem. För detta Award får man köra valfritt mode (CW, Phone och RTTY). Utöver Mixed finns det 15 olika Awards där det krävs minst 100 bekräftade QSOn: Phone, CW, RTTY, 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10, 6, 2 meter samt Satellite.

Sen blir det svårare: Det finns ett 5-band DXCC som kräver 100 QSOn på vardera banden 80, 40, 20, 15 och 10 meter, dvs minst 500 bekräftade QSOn.

DXCC Challenge Award är nästa steg i svårighetsskalan. Det kräver minst 1.000 bekräftade QSOn på valfritt band och valfritt mode mellan 160 och 6 meter. Med tanke på att det finns 339 länder/entities som får köras på 10 band innebär det att det finns 3.390 varianter att välja mellan.

”Attaining the DXCC Honor Roll represents the pinnacle of DX achievement.” Av för närvarande 339 länder/entities måste man ha kört och fått bekräftat 330 länder för att vara kvalificerad för detta award. Som om detta inte är nog finns det ett #1 Honor Roll som kräver att man kört och fått bekräftat alla 339 länder!

SK6QA:s status när det gäller DXCC-Awards

I klubblokalen på Hougen hänger det tre diplom utfärdade för SK6QA. Ett av dem är avbildat ovan. Just detta avser DXCC Mixed som idag vilar på 298 inregistrerade QSOn hos ARRL, alltså verifierade med QSL-kort eller LoTW. Det finns ytterligare två awards på klubben: CW 283 och Phone 193 QSOn. Alla tre awards är daterade i juni 2003. Var säker på att det ligger mycket jobb bakom dessa diplom. Alltifrån att hitta stationerna på banden, köra dem, få hem QSL-kort och sammanställa ansökan till ARRL. Flitiga Hams på den tiden!

Vad har då hänt sedan dess när det gäller DXCC-diplom inom klubben? Vi har givetvis kört att antal ytterligare QSOn under åren för att gå vidare mot t ex Challenge Award och Honor Roll. Efter att noggrant ha gått igenom alla QSL-kort, utnyttjat LoTW och stämt av mot loggen i Logger 32 ser man att läget är så här:

För DXCC Honor Roll: Mixed Worked 306 länder, Confirmed 302. Krav 331 länder. För DXCC Challenge Award: Worked: 1.230, Confirmed: 996. Krav 1.000 ”poäng”.

För fullständighetens skull kan nämnas att klubben har tillräckligt många bekräftade QSOn för banden 10, 12, 15, 17 och 20m för att där vara kvalificerade för band awards.

Men de verkliga utmaningarna gäller givetvis Challenge och Honor Roll! Att uppnå 1.000 poäng för Challenge borde vara möjligt. Det finns trots allt 3.400 möjliga poäng att söka. Vi har ju som sagt redan 996 poäng. Det kan köras på alla band från 160 till 6 m med valfritt mode, inklusive RTTY och PSK.

Med hjälp av ett bra loggprogram, som Logger32, är det enkelt att se var luckorna finns! Om du är intresserad av vilka länder/entities som saknas klicka på QSL saknas.

Januari 2017
SA6AXR

PS. Under 2016 konstaterade vi att klubben äntligen uppnått målet  att ha loggat och fått bekräftat tillräckligt många QSOn för de nödvändiga ettusen poäng som krävs för att ansöka om Challenge-plaketten. I ett klubbmöte under hösten beslöts att så skall ske. Förutsättningen för en ansökan är att man fått de nödvändiga poängen godkända av ARRL. Nödvändiga kort skickades till Janne Hallenberg SM5DJZ för checking. Resterande nödvändiga, vilket är majoriteten, ligger godkända via LoTW. Någon gång under 2017 räknar vi med att plaketten skall hänga på väggen i klubbstugan. Först när den hänger där kommer ovanstående text att revideras.
Det tog bara 32 år!
DS