BITX40-projektet. Modifiering

Hej!

Några undrade om modifieringen som skulle göras för att bli av med knattret från Raduinon.

Det var knepet från en artikel I OZ I December som jag följde. Man skall löda en 100uF kondensator over den existerande C34.

/Johan SM6WZR

BITX40
Modifiering för att ta bort knatter..

Kommentarer inaktiverade.