25 feb 2019 - 19:00

Välkommen till 2019 årsmöte.
Som vanligt enligt stadgarna så kommer kallelsen ut senast två veckor innan mötet.

/SM6XTV.