10 Dec 2018 - 20:00

Året Luciafika blir i år kortare än vanlig på grund av 10 GHz kursen.

/ SM6XTV.