14 dec 2020 - 19:00

Välkommen till SK6QA på Luciafika. För mer information se måndagsbloggen december 2019.

/ SM6XTV.