16 jul 2020 - 18:00

Styrelsemöte. Höstens och vinterns aktiviteter i SK6QA diskuteras.

/ SM6XTV.