22 feb 2021 - 19:00

Välkommen till SK6QA för årsstämma 2021.
Kallelse kommer i början på februari.
Gör din röst hörd, sista dagen för att skicka in motioner till styrelsen är den 22/1.

/ SM6XTV.