30 nov 2020 - 19:00

Välkommen på kvartalsmöte nr 4 2020.
Förslag på aktiviteter för 2021 mottages tacksamt.
Mötet kommer att ske digitalt, följ länken för att deltaga.https://join.skype.com/lZ7MX8YcFcmd

/ SM6XTV.