30 nov 2020 - 19:00

Välkommen på kvartalsmöte nr 4 2020.
Förslag på aktiviteter för 2021 mottages tacksamt.

/ SM6XTV.