25 nov 2019 - 01:00

På kvartalsmötet summerar vi vad vi hållit på med i klubben under den senaste tiden och planerar framåt.

I mån av utrymme i lokalen är även andra än klubbmedlemmar välkomna. Anmäl i så fall detta något dygn i förväg till klubbens kontaktperson, se flik SARK-info.

Plats: ABF: lokal Gärdesvägen 2 (intill ICA Kvantums parkering, nära järnvägsstationen i Stenungsund)