Jonny Augustsson, SM6WYA, är provförrättare inom området och bisittare är Leif, SM6HDY.

Prov skrivs normalt i vår lokal på Hougen.

Normal dag för detta är onsdagar mellan 19.00 till 21.00.

De dagar som är aktuella och som går att anmäla sig till under 2020 är:

12 februari

13 maj

12 augusti

11 november

Anmälan görs till jonny@sm6wya.com senast två veckor före aktuellt datum.

För mer information om provförättare och förrättning, ssa.se