Det finns flera relästationer i ”STO” Stenungsundsområdet som har bra täckning med fordonsmonterad mobilstation.
På västkusten kan du köra fyra olika system, analog FM. DMR+, C4FM/FDMA, samt D-star.

Repeater        Frekvens                    Öppning

(SK6QA-R)    (RU374, 434.675)        QRT. 131122. Ombyggnad under 2018.
SK6QA-B       RU363, 434.5375        D-star med Internet GW. Ligger normalt mot B modulen.

SK6QA/R       RV57, 145.7125            DMR/ N-FM. Subton 114.8 på RX och TX. Använd alltid TSQL 114.8

Xbandsrep.   U274     433.425           FM Subton 71.9. Denna xbandsrepeatern är till för täckning i Stenungsunds centrum mot RV57.

SL6ZAQ/R      RV51, 145.6375          DMR/ N-FM. Subton 118.8 på RX och TX. Använd alltid TSQL 118.8

SL6ZAQ-B      RU365 434.5625         D-star med Internet GW. Ligger normalt mot B modulen.

SK6IF/R          RV48, 145.600            C4FM/FDMA   1750 Hz,DTMF4,118.8 på RX och TX. Denna relästation är även digital ut.

SK6GX/R         RV59, 145.7375         C4FM/FDMA    114.8 på RX och TX. Alltid analog ut.

SK6DW/R        RV61, 145.7625          C4FM/FDMA    114.8 på RX och TX. Alltid analog ut.

Vill du få kontakt med oss, ropa in på RU363 eller RV57.
För mer information om relästationer se länk. http://www.ssa.se/repeatrar-fyrar/