22 feb 2021 - 19:00

Välkommen till SK6QA för årsstämma 2021.
Kallelse kommer som vanligt i mitten på februari.
Årsstämman blir i år i digital form, som vanligt blir det efterföljande kvartalsmöte. Hur man går tillväga med en digital inloggning kommer informeras om i kallelsen.
Gör din röst hörd, sista dagen för att skicka in motioner till styrelsen är den 22/1.

/ SM6XTV.