28 februari, 2022 - 19:00

Välkommen till SK6QA,s årsstämma för år 2021 samt efterföljande kvartalsmöte Q1.
Som vanligt kommer klubben att bjuda på de årliga semlorna.
Berörda medlemmar kommer att få kallelse till mötet den 14 februari.

/SM6XTV.