28 februari, 2022 - 19:00

Välkommen till SK6QA,s årsstämma för år 2021.
Som vanligt kommer klubben att bjuda på de årliga semlorna.
Berörda medlemmar kommer att få kallelse till mötet den 14 februari.

/SM6XTV.