29 november, 2021 - 19:00

Välkommen till kvartalsmöte Q4.
Diskutioner om 2022 års verksamhet kommer att vara ett aktuellt ämne.
Deltagande via Jitsi kommer att erbjudas för de som så önskar, logga in som vanligt på Coronalänken på hemsidan.

/ SM6XTV.