6 oktober, 2025 - 19:00

Vi kommer under kvällen testa D-STAR, C4FM samt DMR på V30 samt NFM,WFM på V44 för att höra när signalen blir svag och försvinner.
Testar hur det låter samt jämför vilket mode som lättast uppfattas vad som förmedlas.
Till denna kvällen behöver vi hjälp av en station på ett längre avstånd som har tillgång till NFM,WFM.D-STAR,C4FM samt DMR och en vana med att snabbt kunna knappologin på sin radio.

/ SM6XTV.