9 januari, 2023 - 19:00

Nils, SA6CBY, kommer upp till oss på SK6QA och håller ett föredrag om hur radar fungerar.