6 november, 2023 - 19:00

Välkommen till en kväll där vi pratar om Packet radio AX25.

/ SM6XTV.