Jonny Augustsson, SM6WYA, är provförrättare inom området.

Beroende på antalet som skall förrättas, skrivs proven hos SM6WYA, vår lokal på Hougen eller inom Kungälvsområdet.

Naturligtvis kan jag ta mig till er föreningslokal, om förutsättningarna är de rätta. 

När du är klar, anmäler du dig redo till jonny@sm6wya.com och när du fått klartecken löser du prov hos SSA.

För mer information om provförrättare och förrättning, se ssa.se