Stadgar för Stenungsunds Amatör Radio Klubb

Klubbens stadgar finns här i form av en PDF-fil.