11 december, 2023 - 19:00

Välkommen till SK6QA,s årliga och uppskattade Luciafirande.

/ SM6XTV.