5 februari, 2024 - 19:00

Välkommen till en kväll där vi pratar om Packet radio AX25.
SM6VLK startade noden den 29/10-23.
SM6WZR Johan och SA6JOF Jonas redogör hur AX25 protokoll samt ASCII fungerar. https://en.wikipedia.org/wiki/AX.25
https://sv.wikipedia.org/wiki/ASCII
De som önskar att testa Packet radio får gärna prova sin utrustning mot SK6QA-2 på 144,9625, JO58WB. PBBS kontaktar du på SK6QA-8.
Medlemmar som bor längre ifrån Stenungsund kan testa att ansluta sig till SL6ZAQ-2 på 144,9625 JO58UB som har en mycket bättre täckning än SK6QA-2.
SL6ZAQ-2 går att köra med basantenn i en radie på minst 3 mil runt Stenungsund.
Om det är någon som vill ha hjälp att komma igång kan ni följa länken.
https://w5drz.org/wp-content/uploads/2013/04/PacketRadioPrimer-1.pdf
Vid ett större intresse kanske noden flyttas till ett bättre ställe under 2024.
Om intresse finns för att få igång egen Packet radio utrustning, ta med radio och färdigt kablage till denna kvällen.

/ SM6XTV.