27 nov -17

Ikväll stod kvartalsmöte på dagordningen. 8 medlemmar: AXR HDY JVU PVU VLK WZR XTV och Tommy var på plats. Dessutom Anders SM6YPE via Skype-länk från Göteborg.

Det var första gången vi testade denna mötesteknik. Även om vi ännu inte har riktigt alla bitar på plats för detta – vi saknar t ex en anpassad webcam – så fungerade det över förväntan. Möjligheten att låta den fjärranslutne deltagaren kunna läsa vad som visas på duken tillsammans med en bra konferenstelefon gjorde att det blev en bra närvarokänsla.

På kvartalsmötet pratade vi om aktuella problem och möjligheter. Som de flesta föreningar i dessa dagar har vi fått känna på problemet med ökade kostnader. Även om vi för närvarande har tämligen god ekonomi konstaterades att vi behöver locka till oss fler medlemmar för att behålla den goda balansen i denna. Ett ”måste” i detta sammanhang tror vi är att ordna certifikatkurser. Men även andra grepp behövs, t ex göra oss kända för att vara moderna,  och på ”hugget”, t ex i tester. Arduino- och andra mikrodatoraktiviteter är ett område som bör utvecklas.

Ett  annat ämne på tapeten var hur vi går vidare med ”remote-köret” via Myggenäs-QTHt. Här behöver vi komplettera med mer utrustning för att det skall fungera som vi vill. Genom att föra ner operatörsplatsen från Myggenäs-berget till klubbstugan i Hougen hoppas vi det skall bli attraktivare att köra NAC-tester och annat framöver.

Stämningen mötet var som vanligt god och framtidstron på topp.

73
Bruno / AXR

Kommentarer inaktiverade.