6 januari, 2025 - 19:00

Vi går under denna kvällen igenom solindex och rymdväder data, och vad detta betyder för radiokommunikation för olika frekvensband.
Solstormarna har nu passerat maximum och nu går vi mot fem till sex år av nedgång innan de börjar att stiga igen. Passa på att nu under 2025 att köra det sista på toppen med de högra HF banden.

/ SM6XTV.