Styrelse vald på årsstämma den 26/2-2024Ordförande

Simon Pedersen
SA6TIG

 

 

 

 

Sekreterare
Johan Gustafsson
SM6WZR
Tel 070-5910245, e-post: sm6wzr@sk6qa.se

 

 

 

Ledamot
Jonas Färdig
SA6JOF

 

 

 


Kassör
Tommy Jansson
SM6PVU
Tel: 076-4298617, e-post: sm6pvu@yahoo.com

 

 

Suppleant
Björn Karlsson
SM6LJU

 

 

Epost till styrelsen:  styrelsen@sk6qa.se

 

Stadgar

Klubbens stadgar (PDF)