Styrelse vald på årsstämma den 27/2-2023


Ordförande
Johan Gustafsson
SM6WZR
Tel 0705910245, sm6wzr@sk6qa.se

 

 

 

Johan

Sekreterare
Johan Fondén
SA6CEV
Tel. 070 508 74 47, epost; johan.fonden@telia.com

 

 


Kassör
Tommy Jansson
SM6PVU
Tel 0764 298617, epost: sm6pvu@yahoo.com

 

 


Ledamot

Simon Pedersen
SA6TIG

 

 

 

Suppleant
Björn Karlsson
SM6LJU

 

 

Epost till styrelsen:  styrelsen@sk6qa.se

 

Stadgar

Klubbens stadgar (PDF)