9 juni, 2024 - 09:00

Arbetsdag på QTH Hougen – mastarbete och antenner i fokus

2/70-antennen skall bytas ut.

Rätta upp KV-antennerna och kontrollera och kalibrera rotor/kontroller.

6m kopplas in på nya koax-kabeln.

Kolla avloppsbrunnens nivå.

Slyröjning

Kolla på El/Az rotorn för VHF/UHF antennerna.

mm

Det blir nån form av grillning i samband med detta också.