2 december, 2024 - 19:00

Denna kväll kommer SM6WZR att förevisa oss hur det går till teoretiskt för att kontrollera att förbindelse kan uppnås mot en förutbestämd amatörradiostation.
Detta är en modell av räckviddsberäkning som du kan använda i fredstids krissituationer eller krig när du inte kan lägga in de olika faktorerna i ett webbaserat räckviddsprogram.
Vår förhoppning är att vi efter denna kvällen kan få reda på vad som krävs för att nå en eventuell radiostation och vad du kan göra med din stationsplats för att ändra förutsättning att få en fullgod förbindelse.

/ SM6XTV.