25 november, 2024 - 19:00

Kvartalsmöte på SK6QA.

/ SM6XTV.