Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR, trädde i kraft 2018-05-25. Förordningen innebär nya skärpta regler om hur man får lagra personuppgifter.

De uppgifter som vi i SARK lagrar om dig är Anropssignal, Namn, Adress, e-post och telefonnummer. Dessa uppgifter behöver vi för att du ska kunna vara medlem hos oss. Den nya lagen innebär också att du som privatperson har rätt att begära att dina uppgifter tas bort ur vårt register. Upphör du att vara medlem raderas alla dina personuppgifter.

Vårt medlemsregister är endast åtkomligt för medlemmar och visas ej offentligt. Det lämnas aldrig ut till utomstående.

Du som medlem behöver inte göra något om du godkänner ovanstående. Om du trots allt vill ta bort dina uppgifter hos oss så har du två alternativ:

1. Radera dina uppgifter helt. Du blir då automatiskt struken som medlem.
2. Begära att någon eller några av ovanstående uppgifter ej visas för andra medlemmar.

Utöver detta så kan du om du hittar bilder på dig själv på vår hemsida som du vill att vi ska ta bort så är vi skyldiga att ta bort dem om du ber oss.

2018-06-24