Duplexfilter för 145Mc av 80Mc kaviteter

Våren 2010
Vi behövde få tag på ett duplexfilter till en 2m repeater. Det vi hade var ett antal kaviteter till 80MHz. Vi visste att det gick att bygga om till 2m så det var väl bara att sätta igång!

Det tog ganska lång tid, men det var ett roligt projekt som engagerade många i klubben, mycket mekaniskt arbete och även en del pill innan vi fick ordning på svepet genom filtret.

Här är en liten inblick i hur vi gjorde, om du själv meckar och vill veta detaljer kan du höra av dig till sm6wzr@sk6qa.se.

Som jämförelse innan och efter modifiering:

Jämförelse 80 145 Mc 

SM6XTV, henrik skruvar loss ett av locken..

Inuti var det ganska blanka, detta är viktigt, och inga vassa kanter får förekomma.
Vi tvättade kaviteterna inuti med lite T-sprit..

 

Längden på kaviteten justeras… (SM6OEQ, Sven och SM6XTV, Henrik).
Nya hål för att fästa locket mäts ut..

 

Inneröret satt pressat på locket, SM6OEQ, Sven, och SM6XTV, Henrik, kämpar..

SM6WZR, Johan justererar längden på innerröret…

 

Vi återanvänder toppen på justeringsröret för att få en mjuk fin ”spets” som vi lödar på igen efter vi kapat till rätt längd…
 

Övre innerrörets nedre del är viktig, släpring som ger god och stabil kontakt…

Även looparna kortades och vi bytte även koax-kontakter till TNC.
SM6PVU, Tommy, lödar ihop dem igen…

Här båda innerrördelarna fortfarande isärtagna…

Hål borrades för kondensator som skulle monteras inne i kaviteten, SM6YVS, Daniel, borrar…

Nu gjordes 6 stycken totalt, dessa satte vi ihop med en hållare så att det blev ett ställ av kaviteterna, SM6WZR, Johan skruvar…

Kablar mellan kaviteterna monteras. Dubbelskärmade kablar är viktigt.

Så här blev resultatet 🙂

SM6WZR, justerar in filtret,

Mycket jobb, men till slut så fick vi ihop det, filtret fungerar och sitter nu på RV57an i Stenungsund 🙂

2012-06-23

SM6WZR, Johan