dxcc_mixed

Radioamatörernas intresseområde är brett. Man bygger antenner, experimenterar med studs mot norrsken, meteorsvärmar, måne eller satelliter, jagar DXpeditoner eller deltar i olika Contests. Plus mycket annat..

Ett alldeles speciellt intresseområde är att erövra diplom för att dekorera sitt shack med. Det finns en uppsjö av sådana att jaga, både nationella och internationella. För svenska diplom rekommenderas ett studium av SSA:s hemsida, som under fliken Diplom har fyllig information i ämnet.

Internationellt är DXCC-diplomet det mest prestigefyllda. Det utfärdas av ARRL, den amerikanska motsvarigheten till SSA. Det tillkom på 1930-talet efter förslag av Clinton B. DeSoto, W1CBD. Efter uppehåll under andra världskriget kom det igång igen 1947. Reglerna finns i ett 12-sidigt dokument som den intresserade kan finna på ARRL:s hemsida, eller enklare: Googla på DXCC Rules. Basen är DXCC-listan över alla världens länder, egentligen s k entities.

Kriterierna för att hamna på ARRL:s DXCC-lista är många och komplicerade vilket tydligt framgår av reglerna, som kan läsas via följande länk: http://www.arrl.org/dxcc-rules

Den nuvarande listan innehåller 340 länder/entities. Senast tillagd är republiken Kosovo Z6... som lades till i januari 2018.  Klicka här för att se hela listan.

Under åren har ett 60-tal länder/entities av olika anledningar tagits bort från listan. Exempel är Tjeckoslovakien som upphörde som land 31/12 1992 och ersattes dagen efter av två nya länder: Tjeckien OK-OL och Slovakien OM. Den senaste exemplet är Kingman Reef, K5K, som togs bort från listan under 2016.

För att se hela listan över borttagna länder/entities, klicka här.

Det enklaste diplomet att erövra är The DX Century Club Award. För detta diplom krävs att man haft QSO med amatörradiostationer i minst 100 länder/entities. Alla QSO skall vara bekräftade med QSL-kort eller via LoTW (Logbook of the World). eQSL accepteras ej.

För denna typ av DXCC-Award finns det 18 varianter, där kanske Mixed är den man först lyckas få hem. För detta Award får man köra valfritt mode (CW, Phone och Digital). Utöver Mixed finns det 15 olika Awards där det krävs minst 100 bekräftade QSOn: Phone, CW, Digital, 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10, 6, 2 meter samt Satellite.

Sen blir det svårare: Det finns ett 5-band DXCC som kräver 100 QSOn på vardera banden 80, 40, 20, 15 och 10 meter, dvs minst 500 bekräftade QSOn.

DXCC Challenge Award är nästa steg i svårighetsskalan. Det kräver minst 1.000 bekräftade QSOn på valfritt band och valfritt mode mellan 160 och 6 meter. Med tanke på att det f n finns 340 länder/entities som får köras på 10 band innebär det att det finns 3.400 varianter att välja mellan.

”Attaining the DXCC Honor Roll represents the pinnacle of DX achievement.” Av för närvarande 340 länder/entities måste man ha kört och fått bekräftat 331 länder för att vara kvalificerad för detta award. Som om detta inte är nog finns det ett #1 Honor Roll som kräver att man kört och fått bekräftat alla 340 länder!

SK6QA:s status när det gäller DXCC-Awards

I klubblokalen på Hougen hänger det just nu fyra DXCC-diplom. Ett av dessa syns avbildat ovan. Det avser DXCC Mixed som idag vilar på 306 bekräftade QSOn hos ARRL, alltså verifierade med QSL-kort eller via LoTW. De tre övriga diplomen avser: CW 296, Phone 226 och Digital 112 QSOn. I just dessa diplom inräknas även QSO genomförda med länder som inte längre ingår i DXCC-listan.

I klubblokalen hänger också en plakett för DXCC Challenge Award som syns längst ner på denna sida. Det är vår senaste trofé som vi kunde hänga upp på väggen under årsmötet 2017. Den bygger på drygt ettusen poäng loggade under 32 år av tillsammans 13 olika klubb-operatörer.

För fullständighetens skull kan nämnas att klubben har tillräckligt många bekräftade QSOn för banden 10, 12, 15, 17 och 20m för att ansöka om band awards.

Vilka framtida DXCC-mål gäller nu för SK6QA?

För 5-Band DXCC har vi de nödvändiga etthundra poängen på vardera 40, 20, 15 och 10 meter men saknar 35 poäng på 80 meter. De poängen borde vi kunna skrapa ihop nu när konditionerna är bra på de lägre banden.

Nästa etapp när det gäller DXCC Challenge Award är nivån 1.500 poäng, varav vi fn har 1.206 bekräftade poäng.

Absolut jobbigast för oss är att nå upp till nödvändiga 331 länder/Entities för DXCC Honor Roll. Här har vi f n 302 bekräftade nuvarande länder/entities, vi saknar således 29 länder. Vilka som saknas syns här

Feb 2022
SA6AXR