Under Mats Espling SM6EAN:s ledning anordnade vi under hösten 2018 och våren 2019 en kurs i att bygga och sammanställa radiostationer för 10 GHz amatörradioband. Kursen var av intern studiecirkelkaraktär, men vi kunde erbjuda några platser för deltagare som inte var medlemmar i SK6QA.

Radiostationer kan utföras på många sätt och det var upp till deltagarna att bestämma sig för ambitionsnivån, inom vissa begränsningar. Eftersom material behövde beställas och införskaffas kom kursens upplägg att baseras på förväntade leveranstider.

Utöver bygget av stationerna innehöll kursen också teoridelar om tekniken bakom de ingående delarna i radiostationerna samt också om hur vågutbredningen i mikrovågsområdet fungerar.

Kursen började måndagen den 1 oktober 2018 kl 19.00 och pågick ett antal måndagar fram till den 3 juni 2019. Vi höll till i SK6QA:s klubbstuga. Var den finns framgår av karta på hemsidan.

Kostnad för kursen bestod i självkostnaden för de ingående delarna som vi har beräknade till cirka 6.000 kronor. Till detta kommer kostnaden för någon typ av QRP-rigg, typ Yeasu FT 817.

Mats SM6EAN är välkänd i mikrovågskretsar. Nedan syns han t ex  i NAC-testen i slutet av juli 2018 på Måseskär.


Här nedan en blogg som vi uppdaterade efter hand med kursen. Inte i mening att vara på något sätt heltäckande men som lite info längs med vägen.

Mats skickade ut en uppdaterad PDF efter varje tillfälle till samtliga deltagare.

Tidsplan