Hur det började

Vi hade vid tidigare tillfälle letat efter ett nytt Test-QTH, det är ju oftast en stor grej, både kostsamt och mödosamt. Vi visste sedan tidigare att det nya QTHt, som är högt beläget, ca 100 m över havet, på Tjörn med väldigt fin radiohorisont runtom, var ett bra QTH. Det hade varit en liten dröm att komma upp dit med en riktig anläggning.

I slutet av 2011, fick via omvägar reda på att en hydda och mast skulle avvecklas och vi tog en kontakt för att se om det fanns möjlighet att köpa loss anläggningen. Masten är stagad och 24m hög och är i god kondition.

Det fanns nu möjligheter att köpa loss hela anläggningen i befintligt skick och det hela gick vidare. En grupp tillsattes för att utreda kostnader och förutsättningar för att ta över anläggningen samt bygga om för att få igång ett nytt test-QTH. Efter diskussioner i föreningen så enades vi om hur det skulle gå till och hur det hela skulle finansieras. Det var mycket att tänka på, det är ju trots allt en ganska stor grej för en såpass liten förening att hantera. Arrende, El, vägavgift, uppbyggnad, underhåll osv. Vi såg dock att detta var ett tillfälle som inte gick att mista.

Bild från Fotoalbum

Planering

Efter beslut om att köra vidare, så påbörjades ganska omgående planeringen för genomförandet.
Det diskuterades fram och tillbaka hur många antenner det skulle vara samt placering på dessa. Ett annat stort samtalsämne var hur man skulle uppföra allt till toppen av masten.

Bild från fotoalbum

För övrigt så togs kontakter med markägare och RPS för att kunna sluta nödvändiga avtal för att ta över anläggningen.

Genomförande

Ivriga att komma igång så började det röjas och donas, först ut med det gamla och invändigt fixa till väggar och tak.

Sen har det gått i omgångar, antennparken har byggts upp på plats och sakta men säkert så har nu allt fallit på plats.

Lite fler bilder från detta projektet finns i foto-albumet.
/Johan SM6WZR
2012-07-11