7 oktober, 2024 - 19:00

SK6QA har under några år ägt ett antennanalysatorinstrument Rigexpert AA-600 som medlemmar kan få låna för att mäta sina antenner hemma.
Någon klubbmedlem kommer under kvällen visa hur detta instrument fungerar och visa detta via dator på skärmen.

/ SM6XTV.