I slutet av 2017 startade vi upp en ide om att vi skulle förkovra oss genom att bygga vår egen radio. Vi tänker att det sker genom att vi köper in ett färdiga byggsatser. Det finns lite olika varianter på byggsatser men i detta projektet har vi valt en populär variant nämligen BITX 40. Tanken är då inte bara att vi skall bygga ihop byggsatsen utan vi ämnar också att gå igenom kretslösningen för att förstå vad delikat komponenterna gör i konstruktionen.

SM6WZR går igenom projektet med intresserade medlemmar

Vi kommer nu i januari 2018 att påbörja själva studiecirkeln och vi skall försöka dokumentera lite grann på denna sida hur det fortlöper.

BITX 40 är egentligen en vidareutveckling av tidiagare varianter, till en byggsats som innehåller allt som behövs för en komplett radio.
Dokument för kursen:
Inbudan kurs Bitx40
BITx40 presentation
BITx40 Grunder Ellära
BITx40 Mera radio
BITx40 Mer kretsdetaljer
QTC-2017-04

Studiecirkeln är i samarbete med ABF