Måndagsbloggen

Måndagar är då vi har regelbunden aktivitet i klubben, här finns lite berättelser runt detta.

16 april -18

Även ikväll var det god aktivitet i klubbstugan. 10 medlemmar var där: AXR BFE HDY LJU LZQ (en stund) PVU VLK WZR XTV och Tommy.

Det var blandade aktiviteter i kväll: Tommy t ex stressade oss andra med att få till logiska svar på en del kluriga frågor ur PTS provfrågebank. Inte helt enkelt visade det sig. På några frågor är det heller inte lätt att hitta korrekta svar i kurslitteraturen. På varje provfråga finns det fyra alternativ som kan vara antingen rätt eller fel. Svårigheten ökar också genom att flera alternativ kan vara rätt eller fel.

Alla närvarande var tämligen överens om att certifikatproven efterhand blivit onödigt svåra. Detta speciellt som det i Sverige nu endast finns en certifikatklass. Svårighetsgraden må vara befogad för att ha full tillgång till alla band och antenneffekter, men då borde det finnas en novisklass för de som är intresserade av att pröva hobbyn, liknande den Technician-klass som finns i USA. Med Technician-certifikat har man t ex full tillgång till alla band över 30 MHz plus begränsad tillgång till vissa kortvågsband.

En annan underlighet är att det ställs ganska omfattande frågor om radiovågornas utbredning och uppförande under solfläcksminimum. Det känns inte som kunskaper man oundgängligen måste inhämta innan man har fått sitt certifikat?

Apropå ämnet solfläckar så minns vi väl Ingemar SM6CMU:s föredrag nyligen hos oss där han pekade på att den nuvarande solcykel 24 varit ganska medioker ur DX-synpunkt? På ARRL:s hemsida hittade jag en intressant artikel där ‘Top-contester’ Frank Donovan W3LPL (30 gånger i SK6QA:s logg sedan 2012!) teoretiserar om hur nästa solcykel nr 25 blir. Riktigt bra, om han har rätt! Intresserade kan läsa hela artikeln genom att klicka på länken:

http://www.arrl.org/news/more-frequent-spotless-days-now-can-signal-solar-activity-in-the-future-top-contester-says

Vad mera hände då ikväll? QSO-poäng för nästa nivå i DXCC Challenge plaketten behövs alltid. Leif / HDY är en pålitlig jägare efter sådana när han har en stund över. Ikväll bärgade Leif en ny sådan poäng när han fick 6Y5WJ (Jamaica) i loggen på 20M.

Städning och röjning har länge stått på dagordningen utan att det hänt något. Men ikväll fick vi ett välkommet ”ryck” och det lättade något på trycket i hyllorna. Men det finns mycket kvar rensa ut…

73
Bruno / AXR

9 april -18

Medlemsuppslutningen på måndagarna verkar hålla i sig. Ikväll var vi 9 stycken: AXR BFE HDY JVU PVU WZR XTV SM6-8413 och Tommy. Jämförelsevis ligger vi hittills i år en bra bit före tidigare år.

Större delen av styrkan ägnade kvällen åt att få ordning på sina BITX40-riggar. Johan / WZR som leder byggandet har lagt stor kraft på att fixa fram lämpligt studiematerial, både från nätet och från filmer på Youtube.

Aktiviteten runt bordet med riggbyggandet är tidvis så intensiv att det ibland är svårt att bereda plats för vår egentliga kärnverksamhet: att fika med färska bullar från Leifs HDYs XYL Lilian. Vi är henne ett stort tack skyldig för idogt bakande. Denna radioklubb är mycket: klart den med de godaste bullarna – och den mest aktiva i Bohuslän. Eller?

I förra veckans blogg ställde jag den provokativa frågan om kölistan till radiohobbyn någonsin varit särskilt mycket längre än idag. Inga kommentarer hördes (kanske beroende på att ingen läste?). Ett mått på aktiviteter är deltagandet i contests. Den största i världen, CQ WW, har en detaljerad historik på sin hemsida. Där kan man lätt konstatera att antalet deltagare i världen ständigt ökat sedan de inleddes på 1950-talet och ökar ännu. Även antalet svenska deltagare i CQ WW har ökat, dock inte i samma takt som övriga länders deltagare.

73
Bruno / AXR

2 april -18

Annandag påsk idag men trots helgdag var det en liten hop medlemmar i klubbstugan ikväll, närmare bestämt 5 styck: AXR PVU WZR XTV och SM6-8413.

Som alltid finns det något att jobba med för att en radiostation skall fungera. Idéer kommer upp hur man kan t ex kan ordna bättre förhållanden vid operatörsplatserna. I sammanhanget kan det vara värt att citera RSGB:s (Englands motsvarighet till SSA) ordförande Nick Henwod G3RWF observation vid ett möte i höstas; När 1900-talets radioamatörer ställdes inför problem var de i allmänhet lagda åt att söka efter elektriska och mekaniska lösningar för dessa, medan 2000-talets Hams mer verkar söka lösningar till problemen med hjälp av datamjukvaror. Exemplen är många: SDR teknologi och den nya digitala moden FT8 är ett par sådana.

Kring kaffebordet diskuterade vi några brännande amatörradiofrågor: PTS förslag till effektbegränsning, hur öka antalet klubbmedlemmar och i detta sammanhang hur ordna cert-utbildningar. Vi löste givetvis inte dessa frågor, men en av dem hänger kvar: Har det verkligen någonsin varit kölista till denna hobby? Har inte alltid amatörradion varit ett verkligt särintresse förbehållna entusiaster? Tröskeln har alltid varit hög, det är inte som i många andra hobbies att man deltar ett par gånger sedan är man ingång. Jag minns en gång när  jag blev scout och lärde hur man slår dubbla halvslag, pålstekar och givetvis fattade skillnaden mellan en käringknut och en råbands-dito… Medger att jag haft mycket nytta och nöje av dessa färdigheter

På ämnet effektbegränsningar har säkert alla läst SSA:s kraftfulla sågning längs fotknölarna av PTS förslag med orden: SSA anser att högsta generellt tillåtna effekt bör bibehållas på dagens nivå. Om gränsen för tillståndsplikt ändå sänks, förväntar sig SSA att PTS åtar sig alla förpliktelser som följer därav, i form av administration och aktiv tillsyn.

Hela brevet till PTS, som finns på SSA;s hemsida, rekommenderas för läsning!.

God fortsättning på påsken och 73
Bruno / AXR

26 mars -18

Detta var första måndagen i år med dagsljus när vi drog igång veckans klubbträff. Det berodde givetvis på att det nu åter är sommartid, men någon sommar är det förvisso inte, för den del inte heller någon vår: nej det föll t o m lätt snö på parkeringen. Alltså perfekt för att dra sig in i stugan och ägna ett par timmar åt radiohobbyn. 10 medlemmar var här ikväll: AXR BFE CBT HDY LJU PVU VLK WZR XTV och Tommy.

Vår pågående studiecirkel (BITX40) som går ut på att bygga en Arduinobaserad QRP-rig för 40M SSB går vidare. Det är sju medlemmar som ägnar varannan klubbmåndag åt att färdigställa sina byggsatser. Enligt planen skall de vara klara någon gång i början av maj, alltså lagom till Portabeltestens våromgång i slutet den månaden.

Här intill ses en av deltagarna, Anders SM6LJU djupt koncentrerad i försöken att få ordning på en komponent. Detaljerna syns betydligt tydligare om man klickar ett par gånger på bilden.

Fler exempel på denna typ av aktivitet tror vi är bra för att öka attraktiviteten för klubblivet.

I en annan del av lokalen  syntes Leif / HDY med lödkolv i högsta hugg i färd med att få ordning på förstärkaren till en vintage juke box tillhörande Tony / CBT. Leif gillar att greja med prylar som är bestyckade med riktiga radiorör.

Upprustning av gammal jukebox LF-förstärkare
CBT/HDY

Jan / BFE som numera helst ägnar sig åt de högre banden kunde ikväll inte låta bli att ägna en stund åt 20 metersbandet och få TJ2TT (Cameroon) i loggen.

Ja, så skiftande kan det vara en klubbkväll i mars. När vi sedan gick hem efter nio-slaget hade det fallit fem centimeter snö på parkeringsplatsen.

73
Bruno / AXR

BITX40-projektet 26/3

Ikväll fortsatte vi att bygga, vi kör varannan måndag. Lite förvirring kring att det var ikväll som vi skulle köra vidare. Jag har nu uppdaterat kalendern på sidan så att det skall bli lättare att komma ihåg när det är dags för nästa omgång. Vidare så kommer jag att lägga ut dokumenten här på hemsidan inom kort

Ikväll hade vi också lite repetition av ellära och komponenter.

Vi syns igen den 9:e April.

/SM6WZR Johan

19 mars -18

Enligt almanackan går det långsamt mot vår även om en del tvivlar med tanke på att snö och is upp till klubbstugan aldrig tycks vilja ge sig. Men vi i SARK tuffar på med våra klubbmöten på måndagarna. Ikväll, t ex var vi åter en skara på 10 medlemmar som pratade om och grejade med radioprylar: AXR BFE HDY JVU PVU VLK WZR XTV Glenn och Tommy.

Ikväll var det ganska skilda ämnen som diskuterades runt kaffebordet. Ett återkommande ämne är PTS förslag om att nyttjandet av utgående effekter över 200 W p e p skall avgiftsbeläggas. Även ikväll kom det ämnet upp och då gällde det vad som egentligen menas med p e p (Peak Envelope Power) och hur man beräknar den. Så värst klokare av den diskussionen blev vi inte.

Förresten; vad står egentligen ordet Envelope för? Att det betyder ”kuvert” vet förstås alla, men vad betyder det i detta sammanhang? På Youtube.com kan man ju hitta svar på det mesta. Där finns ett inslag av Stan Gibilisco där han på ett föredömligt sätt beskriver hur man beräknar p e p. Men hans förklaring om vad ordet Envelope står för är krystad: ”Envelope, what a heck does it mean?” Här är länken:
https://www.youtube.com/watch?v=AJG4GTrwO5Q 

Det finns säkert anledning att återkomma i ärendet!

73
Bruno / AXR

12 mars -18

På Hougen är det alltid klubbkväll på måndagarna – så ock ikväll. 9 klubbmedlemmar hade mött upp: AXR BFE LJU PVU VLK WZR XTV SM6-8413 och Tommy. Ikväll var det dags igen för de medlemmar som deltar i klubbens byggprojekt BITX-40, en QRP-rig för 40M SSB, att plocka fram sina byggsatser. Det blev intensiva timmar för dem så de knappt hann med den obligatoriska kärnverksamheten – fikat.

Övriga, som av olika skäl inte deltar i byggprojektet, ägnade en bra stund åt ett resonemang hur vi skall kunna minska den externa störnivån på Myggenäs-QTHt. En möjlig väg kanske är att bygga in ett bandpassfilter i antennledningen. Vi beslöt undersöka möjligheterna att låna ett filter och prova.

Under radiohistoriens drygt etthundraåriga historia har det då och då kommit nymodigheter som ”förstört” amatörradion. Ett gott sådant exempel är väl clustret, som av många grånade amatörer hävdats vara den värsta förstöraren.

Nu verkar det som den ultima dödstöten mot amatörradion satts in: den digitala moden FT8, utvecklat av nobelpristagaren Joe Taylor, K1JT och som blivit kolossalt populär sedan den lanserades i mitten av 2017. Alla har nog hört hur det går till när loggprogrammet i datorn automatiskt genomför ett QSO. Det enda operatören behöver göra är att bekräfta det. Illa nog tyckte många.

Men det var innan den grekiske amatören SV5DKL skapade ett enkelt script som gjort FT8 till en QSO-maskin som under 5 månader kört 13.000 QSO utan någon som helst interaktion eller övervakning från operatörens sida. Loggning och överföring till LoTW sker automatiskt efter varje QSO.  Kolla gärna länken nedan:

http://ae5x.blogspot.se/2018/01/video-fully-automated-ft8-qsos.html

Det är Peter SM2CEW som uppmärksammat oss om detta på SSA:s medlemsforum: ”Diplomen lär rasa in i rask takt, hur ”kul” som helst. Jag har svårt att se detta som en framgång för amatörradion, snarare tvärt om – raka vägen till ytterligare fördummande av vår värderade hobby.”

Det skall bli intressant att följa fortsättningen.

73
Bruno / AXR

BITX40-projektet 12/3

Andra gången hade jag vaknat till igen efter min sjukdom.

Byggena hade börjat ta form, lådor på G. Det tar sig, nästa gång kommer vi att börja med repetition av ellära och komponenter.

/Johan SM6WZR

Ikväll fortsatte vi med byggkvällarna på våra 40m BITX40 byggsatser .

Slået op af Stenungsunds Amatörradioklubb i 12. marts 2018

 

5 mars -18

Ikväll var det planerat för Öppet hus för alla intresserade. 10 klubbmedlemmar: AXR BFE HDY JVU VLK WZR XTV Conny Glenn och Tommy satt beredda att berätta vad vi håller på med på våra klubbkvällar. Men tji fick vi, det kom inte en enda. Det är andra gången vi bjudit till denna begivenhet utan resultat. Nästa gång – om det blir någon – får vi hitta något bättre sätt att göra  det känt.

Det var naturligtvis trist att ingen kom under vårt öppna hus men här finns det alltid mycket att greja med. Johan / WZR fortsätter att söka de bästa lösningarna för att styra slutsteg och preamps i vårt pågående projekt att fjärrstyra Myggenäs-stationen. Ikväll konfererade han med Jan / BFE i ämnet. Jan har f ö sedan något år tillbaka en snarlik lösning till sitt fjärrstyrda QTH.

Nyheten om att PTS aviserat införa avgift för att köra med mer effekt än 200 watt har nu även nått ARRL i USA. Enligt deras rapportör, Henryk Kotowski SM0JHF, finns det i Sverige ganska många som anser att det nuvarande tillståndsfria förhållandet lett till en – i deras ögon – betydande försämring av kvalitet och disciplin i luften. Ämnet  är f n föremål för omfattande diskussioner i Sverige rapporterar ARRL.

Och så några ord om den avbrutna DXpeditionen 3Y0Z till Bouvet Island. Teamet har nu haft tid att reflektera över det skedda och konstaterar att det svåraste minnet var från sista dagen utanför ön när vädret var perfekt för en landstigning men att fartygets kapten under natten beslutat avbryta operationen och segla därifrån, ett beslut som visade sig vara klärvoajant. Det mekaniska fel som senare drabbade fartygets maskineri kunde ha lett till att delar av expeditionen blivit strandsatt på ön.

3YOT Bouvet Island Team: We’ll Be Back
Nu är man i full gång att planera för en ny ”utflykt” till ön. Optimismen om detta har ökat sedan man fått löfte om återbetalning från det chilenska rederiet och att ingen av alla donatorer (inklusive SK6QA!) har begärt pengarna tillbaka. Så nu är man i full gång med att hitta en ny båt.

Intresserade kan läsa hela ARRL-flashen på länken här:
http://www.arrl.org/news/3y0z-bouvet-island-team-we-ll-be-back

73
Bruno / AXR

26 feb -18

Kvällen var vikt för vårt årsmöte med efterföljande kvartalsmöte. 13 röstberättigade medlemmar hade bänkat sig kring sammanträdesbordet kl 19:00: AXR BFE CEV HDY LJU LZQ PVU VLK WZR XTV YPE SM6-8413 och Tommy. Dessutom deltog ZEM och WYA via Skypelänk. Denna ville inte riktigt fungera som vi hoppats, delvis beroende på att vi än så länge är otränade med detta medium.

Ordförande Henrik XTV svingade vant klubban vid detta sitt tredje årsmöte och kunde belåtet konstatera att styrelsen fick sin ansvarsfrihet och att valen gick som planerat. Det blev en stunds diskussion om medlemsavgiften från 2019 men vi kunde ganska snabbt enas om en höjning på en hundring till 450 kronor.

Efter att vi mumsat på de för årsmötet traditionella semlorna, fortsatte vi med kvartalsmötet. Det är här vi ventilerar de aktiviteter som pågår och lägger upp planer mot nya djärva mål. Tyvärr måste vi medge att detta med djärva mål inte är vår starka sida. Det är oftast – som ikväll – tämligen tomt på idéer. Detta trots att vi är medvetna om att nya aktiviteter är nyckeln till att vara en intressant klubb som lockar nya medlemmar.

I detta forum har vi följt 3Y0Z-DXpeditionens strapatser på väg till och ifrån Bouvetön. När detta gäng nu kommit välbehållna till Kapstaden pågår planeringen för en ny DXpedition, 3YZI som beskrevs här för ett par veckor sedan. Klicka här.

Historien fortsätter. Detta nya gäng har erbjudit det tidigare gänget samarbete för en ny tripp till Bouvetön, något som avböjts med motiveringen att man har egna planer på gång. Intresserade kan läsa om detta på länken nedan:

http://www.arrl.org/news/3y0i-bouvet-dxpedition-invites-3y0z-team-to-join-forces

Nästa måndag har vi annonserat att vi har öppet hus för alla som är intresserade av vad vi radioamatörer håller på med under våra klubbträffar.

73
Bruno / AXR

19 feb -18

Ikväll var vi 8 klubbmedlemmar i stugan: AXR BFE HDY JVU PVU WZR XTV och Tommy.

Nu har vi fått de flesta komponenterna på plats för att slutföra projektet med fjärrstyrningen av vårt Myggenäs-QTH. Dock visar det sig – egentligen inte oväntat – att det inte är så självklart enkelt att bara koppla ihop grejerna och köra. Ånej, det är som med de kinesiska askarna, öppna en så öppnar sig flera nya. En stor del av kvällen gick t ex åt att hitta bästa lösningen på att manövrera slutsteget och koppla in preamparna.

Henrik körde senaste NAC 70 med den ”halvfärdiga” anläggningen, bl a utan slutsteg. Han blev något frustrerad av att allt inte gick som han varit van vid med den gamla utrustningen uppe ”på berget”. Men misströsta ej; väl börjat, hälften vunnet heter det!

Nyheten att PTS aviserat sin plan att utfärda bestämmelser om reducerade uteffekter för amatörradio till 200 W p.e.p. föranledde en ganska lång diskussion om de troliga konsekvenserna av detta.

Nästa vecka är det årsmöte och därpå följande kvartalsmöte i vår klubb. Vi hoppas givetvis på en välbesökt klubbkväll, det är många intressanta ämnen att ventilera och besluta om. Och så bjuds det på semlor.

Välkomna då!

73
Bruno / AXR

12 feb -18

Det typiskt västsvenska vintervädret med snöslask fortsätter. Men det skall mer än så till för att hindra  QA:s medlemmar att ta sig till klubbstugan när det är måndagskväll och klubbafton. Så icke heller ikväll, utan det var 10 medlemmar här: AXR BFE CEV HDY JVU PVU SM6-8413 VLK XTV och Tommy.

Som aviserats tidigare var det ikväll dags att sparka igång projektet att bygga BITX-40 en QRP-rig för 40 M. Alla sex deltagare (plus några andra) i projektet syns med sina byggsatser på bilden. Den ende som saknas är ledaren, Johan / WZR, som tyvärr för dagen var krasslig. Han fick nöja sig med en överblick via Skypekameran. I hopp om att Johan är tillbaka till nästa byggdag fick deltagarna för kvällen nöja sig med att bekanta sig med byggsatsen.


Det blev inte tid för så mycket annat än lite FT8-körning under sista delen av kvällen.

Peter Hulthe SM6KFY är en av våra medlemmar på Orust som vi tyvärr inte ser så ofta på klubben. Men han hör av sig lite då via mejl till alla i klubben. Då berättar han ofta om sitt favoritmode PSK63. Peter är en riktig ragchewer så han kommer säkert inte att göra som de flesta andra PSK-er numera gjort, nämligen att migrera till det nya pop-modet FT8.

Enligt en lista jag nyligen sett finns det idag cirka 50 digitala moder inom amatörradiovärlden. Som om det inte räcker tänker Peter nu ge sig på den 51:a, THOR 11. Jag undrar bara: Hur lätt är det på ett så pass udda mode att få tag i en motstation? Peter får gärna höra av sig med en rapport om hur det gick. Eller t o m komma till klubben en måndagskväll och berätta hur han utnyttjar Fldigi för att köra sina digitala moder.

Tillbaka till FT8. Som framgick av en graf från Clublog som ingick i förra måndagens blogg har denna mode blivit omåttligt populär. På ett cluster kan man mäta mängden skimmerproducerade spots till cirka 200.000 i timman och upp till 400.000 i toppar. Det är en störtflod av information som inte kan tolkas utan filtersättning.

Alla inom amatörradiovärlden är dock inte lika entusiastiska över denna nya mode som är så enkel att köra att även en nybörjare efter en kvart kan börja ”plocka” länder till ett DXCC-diplom i rask takt: Klicka på önskat önskat call och programmet sköter själv hela QSOt. Det enda operatören behöver göra är att klicka på det för att det skall loggas.

Dock måste man beundra gänget med professorn och Nobelpristagaren i fysik Joe Taylor i spetsen som fullständigt sprutar ut nyheter kring FT8. Just nu pågår utvecklingen av ett speciellt FT8 DXpedition Mode som första gången skall testas under sommarens planerade DXpedition till KH1/Bakers Island. I korthet går det ut på att med hjälp av extremt korta och strukturerade FT8-meddeladen kunna utväxla 5 samtidiga QSOn! Intresserade kan läsa här hur det går till.

På ämnet DXpedition: 3Y0Z-gänget ”linkar” till Kapstaden i 4-5 knops fart. När så alla tror att möjligheten att få Bouvetön i loggboken är borta kommer en ny spelare in i bilden. Det är polacken Dom Grzyb 3Z9DX som med hjälp av fyra andra ops skakar liv i 3Y0I-DXpeditionen. Den var faktiskt tänkt för en ö-resa redan i slutet av 2017 men övertalades då av 3Y0Z-teamet att låta bli. Läs gärna här!

Man slutar aldrig att förvånas…

73
Bruno / AXR

5 feb -18

Det var kallt ikväll, nästan prick 10 minusgrader. Ute alltså, inne i klubbstugevärmen var det varmt och gôtt och som vanligt trevlig stämning. Och gott om folk: AXR BFE HDY LJU KHZ PVU VLK WZR XTV och Tommy, alltså 10 medlemmar var här. Så här långt har 2018 varit ett bra år på flera vis för SARK. Till exempel kan vi efter sex klubbaftnar konstatera att vi kunnat räkna in 62 besök, vilket är 5 besök mer än 2017 och hela 18 fler än under motsvarande period 2015.

Att vi har flera spännande aktiviteter på gång har säkert bidragit till det ökade besökstalet. Nästa vecka startar projektet att bygga BITX40. Den som missat vad det handlar om kan klicka här. Det tog lite längre tid än beräknat att få hit alla byggsatserna, men nu allt här och byggena kan börja nästa måndag.

Sedan har vi naturligtvis projektet med att fjärrstyra Myggenäs-QTHt via internet med hjälp av Remoterig. Ikväll kunde vi addera en viktig pusselbit i detta projekt: Big Tajfun 1000, ett sprillans nytt slutsteg för 2 M och 70 CM, till allra största delen finansierat genom ett bidrag från Thordénstiftelsen. Under veckan räknar vi med att få ytterligare några pusselbitar i fjärrstyrningsrojektet, prempar för mastmontage för 2 M och 70 CM.

Att provköra och testa slutstegets inställningar tog förstås en stor del av kvällen i anspråk. Det befanns fungera efter förväntningarna. Tajfun-slutsteget har också inbyggd LAN-anslutningsmöjlighet. Just den funktionen hanns dock inte med att testa under kvällen.

Ikväll ”skruvade” vi återigen lite på projektor-Skype-installationen för att få den helt klar för att kunna erbjuda några intresserade medlemmar som bor långt bort att delta i årsmötet den 26 februari på distans. Inför förra årsmötet kom det en provokativ propå från en eller ett par medlemmar att ”nog borde en så kompetent radioklubb som SARK kunna fixa slika möten på distans”. Och det kan vi nu!

Till slut återigen några ord om DXpeditionen till 3Y0Z – Bouvet Island. Det blev något av ett antiklimax i lördagskväll när vi fick veta att företaget avbrutits pga allt för dåliga väderutsikter. Dessutom hade fartyget fått problem med en av motorerna. Man avbröt och vände om mot Punta Arenas. Idag, måndag, kom ytterligare besked om att man istället satt kurs mot Kapstaden.

Med stor respekt för teamets noggranna planering undrar åtminstone jag, efter att ha följt utvecklingen, om inte detta från början var ett projekt Mission Impossible. Att det skall bli en ny DXpedition om något år eller så är nog tveksamt. Men för att citera teamledningen ”As you might imagine, the team is deeply disappointed, but safe. There is already talk about rescheduling the DXpedition”.

Så här i besvikelsens stund kan man kanske tycka att vårt bidrag till Bouvetäventyret var pengar Down the Drain. Men jag tror att de flesta av oss verkligen hoppades att de skulle lyckas trots alla svårigheter.

73
Bruno / AXR

29 jan -18

Ikväll hade vi besök av Ingemar Olsson SM8CMU som initierat och metodiskt berättade allt som är värt att veta om radiovågornas utbredning. 11 klubbmedlemmar lyssnade: AXR HDY JVU LZQ NRN PVU VLK WZR XTV SM6-8413 och Tommy. Dessutom hade vi tre gäster från Kungälvklubben SK6NL på besök.

Ingemar har varit aktiv radioamatör i 60 år och har under dessa år kört långt fler QSOn än de flesta i detta land gjort. Det räcker att titta på hans sida på QRZ.COM för att bli övertygad om detta. Hans sätt att metodiskt logga och analysera alla sina kontakter gör att en vanlig ”söndagsoperatör” blir alldeles matt när man tänkter på sina egna små loggar.

Han kunde också i grafer visa det vi själva konstaterat: Condsen på de högre banden är urusla och väntas bli ännu sämre innan de kanske vänder uppåt igen kring 2025. Trösten är att det är tämligen brusfritt på de lägre banden.

Ett mode som Ingemar slog ett slag för under kvällen var FT8. Det är han i och för sig inte ensam om att göra. Sedan det lanserades i juli 2017 har det totalt förändrat mönstret för de digitala moderna. Club Log visar t ex i en graf hur detta nya mode nu fullständigt dominerar banden utom just när de stora CW- och SSB-contest körs. Klicka här för grafen.

PSK31 som under senare år varit den mest populära digitala moden har nästan helt försvunnit på banden och ersatts med FT8. Men alla hams gillar förstås inte FT8 med sina automatkörda QSOn. Men som Ingemar uttryckte sig: De som inte gillar FT8 är de som inte försökt.

Till slut några ord om 3Y0Z-DXpeditionen. Teamet har fått gunga ordentligt i den hårda sjön de senaste dagarna. Hög sjö akterifrån mot styrbords låring känns garanterat för den ovane – läs mer. Onsdag morgon är de i alla fall framme vid Bouvetön men räknar dock inte med att då kunna börja jobbet med att sätta upp stationen. De måste avvakta bättre väder.

73
Bruno / AXR

22 jan -18

God uppslutning också i kväll! Liksom förra måndagen var vi idag 13 medlemmar: AXR BFE CBT CEV HDY JVU LZQ PVU VLK WZR XTV SM6-8413 och Tommy.

Väntan på våra BITX 40-byggsatser från Hyderabad i Indien var visserligen över eftersom de två sista paketen damp ner några timmar före kvällens träff. Men det var för tätt på för att projektet skulle kunna påbörjas under denna kväll. Men på en radioklubb finns det alltid något att pyssla med. Så sågs t ex Leif / HDY, gammal CW-räv om något, körande den senaste flugan i amatörradiovärlden, FT8.

Och apropå pyssla med så stod det följande i en annons från ARRL om böcker som handlar om Hands-On Radio Experiments att

               As long as we keep putting our hands on radios,
there will be new things to learn and techniques to try!

Så sant, så sant! Det händer ständigt något i amatörradiovärlden värt att luska vidare i.

Som ikväll när jag kollade listan över mest önskade QSL-länder i Club Log och fann att Republiken Kosovo blivit accepterad i DXCC-listan från 21 januari. Tills vidare toppar alltså Kosovo listan före Nordkorea. Intresserade kan kolla listan över de 50 mest önskade länderna genom att klicka här. De länder vi i SK6QA har kört och fått bekräftade är i listan markerade med QSL Men så många som 28 av dessa 50 har vi ännu inte lyckats få i loggen.

Ett av de ”länder” vi saknar i vår logg är nummer tre på listan, norska ön Bouvet Island, som ligger långt från det mesta, nära Antarktis. Just nu är 20 radioops på väg dit per båt och i slutet med helikopter för att sätta upp sina tält och antenner på isen för att under ett par veckor ordna detta års värsta pile med callet 3Y0T.

Detta är förmodligen en av de mest vågade och definitivt den mest kostsamma DXpedition som någonsin företagits i amatörradiovärlden. 3Y0Z-teamet har som aldrig tidigare efterlyst bidrag för att finansiera det hela, något som säkert många betraktar som en galenskap. Även vi i SK6QA har ryckts med och skickat en slant. Som tack för det fick vi nedanstående Certificate of Appreciation. Nu hoppas vi förstås att bidraget skall ge oss förtur i pilen där minst 40.000 hams från hela världen alla hoppas höra just sin signal plus 599 och TU. OBS: klicka några gånger på bilden så syns Hawk, SM5OQD riktigt tydligt!

73
Bruno / AXR

15 jan -18

Ikväll var det snöstorm ute, men i klubbstugan var det mycket folk och hög stämning: AXR BFE CBT CEV HDY KHZ PVU WZR XTV SM6-8413 Conny Glenn och Tommy, alltså 13 klubbmedlemmar var här. Dessutom hade vi besök av en tidigare klubbmedlem: Mats / SM6WRK.

”Meckargänget” med Johan / WZR i spetsen var intensivt aktiverade med att trimma delar i interfacet för remote-köret till Myggenäs-QTHt. Vi räknar med att slutsteget kommer om ett par veckor från Slovenien och då skall det tillsammans med pre-amps i masten monteras.

Resten av den stora församligen gjorde väl inte så mycket annat än att ägna sig åt vår kärnverksamhet, dvs att fika. Någon hade med sig gott tilltugg så det var mest glada miner runt om kaffebordet.

I bloggen den 11 december skriv vi att vi planerade för en utställningi februari i Kulturhuset Fregatten om vår hobby. Tyvärr kommer utställningen inte att bli av eftersom man skrotat utställningsmontern. En ny monter är beställd och när den är på plats får vi återuppta projektet.

Hemfärden blev något slirig beroende på att nysnön gjorde den branta uppförsbacken på Hamnvägen mycket hal.

73
Bruno / AXR

8 jan -18

Första ordinarie klubbafton på det nya året. 8 klubbmedlemmar var här ikväll: AXR BFE HDY JVU PVU WZR XTV och Tommy.

Men någon riktig fart blev det inte. Vi går nämligen lite som i väntas tider för närvarande och det av två orsaker. Dels var det meningen att byggprojektet BITX40 (som av olika skäl skjutits upp flera gånger) äntligen skulle dras igång ikväll. Men som framgick av förra blogginlägget är fyra byggsatser försenade. Det projektet kommer därför inte igång förrän i slutet av januari.

Dels väntar vi leverans på slutsteget Big Tajfun 1000 som vi beställda för ett tag sedan. Det blir en viktig del i uppbyggnaden av remote-köret av Myggenäs-QTHt. Också detta lär komma i slutet av januari.

I avvaktan på dessa leveranser ägnade en del av oss ikväll en del tid för planering runt dessa båda projekt som säkert kommer medföra intressanta klubbkvällar i februari/mars.

Vi andra som inte direkt är inblandade i något av de nämnda projekten diskuterade allmänna saker runt radiohobbyn. Vi tittade t ex på en Youtube-film om den stundande 3Y0Z-Dxpeditionen till Bouvet-ön. Filmen visade tydligt att det verkligen inte är någon enkel weekendtripp precis. ARRL skriver t ex i en nyhetsblänkare bl a:

The 3Y0Z team, which consists of 20 highly experienced radio amateurs, said it’s on schedule for a January 13 departure to Bouvet Island, ”the most remote island on Earth.”

Och inte är den särskilt billig heller. Teamet har betalat USD 500.000 till transportören för fartyg och helikoptrar. Men de behöver mer pengar för att kunna köpa mer helikoptertid och det kommer också in många bidrag nu från alla världens hörn.

Vill man vara med och bidra är det väl enklast att utnytta PayPal. För den som inte har anslutit sig till detta betalmedel men ändå vill vara med och hjälpa 3Y0Z-teamet har DX Supply i Stockholm ordnat ett sponsringspaket som kostar 250 kronor som oavkortat går till teamet. Klicka här.

3Y0Z tillhör f ö de drygt 30 länder som SK6QA ännu inte fått i sin logg så vi får nog överväga ett bidrag.

73
Bruno / AXR

4 jan -18

Det är väl inte fel att säga att det nya radioåret på Hougen började med en ”smygöppning” eftersom det skedde på en torsdag? Visserligen hade ordförande Henrik / XTV i mellandagarna skickat ut en mejlblänkare om att åtminstone han tänkte vara på klubben på torsdag. Men det var ändå lite överraskande att så många som 7 medlemmar mötte upp: AXR LZQ PVU WZR SM6-8433 XTV och Tommy.

I början av oktober skickade Johan / WZR ut en inbjudan till BITX40, en aktivitet som går ut på att bygga en QRP-rig. Nu undrar vi ju hur det gått med detta projekt? Jo, sex medlemmar anmälde sitt intresse och i början av december beställdes dessa byggsatser från Indien.

Ganska snabbt kom två av byggsatserna, men sedan har det varit väldigt tyst. Beställningarna sker via PayPal och denna utomordentliga kanal är mycket noga med att hålla köparen informerad om leveransen fortgår. I en av mellandagarna skickade vi ett mejl till HF Signals och bad om besked.

Samma dag fick vi följande svar:  Sincere Apologies. We are getting the replenishment of BITX40 stock this weekend. We will be able to ship early next week // HF Signals Team.

Igår, dvs 5/1, fick vi besked från PayPal det alla resterande 4 byggsatser är levererade till Indiapost. När vi kan förvänta oss att ha dem på bordet i klubblokalen beror på hur tull och PostNord agerar, erfarenhetsmässigt någonstans mellan 10 dagar och 3-4 veckor.

Mesta tiden under ”extrakvällen” kan väl bäst beskrivas som att vi underhöll kärnverksamheten – kaffet. Några färska bullar för tilltugg hade förstås ingen tänkt på att ordna.

På måndag, 8/1, är det första riktiga klubbkvällen för 2018. Då förväntar vi oss en klubbstuga full med entusiastiska radiogubbs färdiga att ta tag i allt som blev ogjort 2017!

73
Bruno / AXR

28 dec -17

Inte måndagkväll, men det var i alla fall aktivitet på SARK ikväll. 5 klubbmedlemmar hade hörsammat ordförandens kallelse och avstod julfirandet för en stund och rundade istället av klubbåret med lite radioprat: AXR PVU WZR XTV och Tommy var här. Bortsett ifrån att Henrik och Tommy en stund jobbade med att förbättra ytterbelysningen blev det inte mycket annat än just radioprat ikväll kring kaffebordet.

Att det är tämligen tyst på banden, bortsett från contests, är förvisso ingen nyhet för någon, men under 2018 dras det i alla fall igång ett par aktiviteter som vi hoppas skall bli populära.

I Sverige är det SK5AJ i Mjölby som anordnar en efterföljare till SCA, Swedish Communes Award, Församlingsjakten och senast Kommunjakten 2008-2009. SK5AJ ger nämligen ut ett Jubileumsdiplom till de som under 2018 kör (eller som SWL hör) 50 svenska kommuner. Den som är intresserad av detaljer kan klicka här.

De som vill längre ut i världen kan delta i ARRL:s Internationella lokatorjakt som går ut på att köra så många lokatorrutor per månad man orkar och kan. Här avses storrutor, typ JO58. Man får utnyttja alla band från 2200M till så höga mikrovågsband som amerikanska FCC godkänner.De exakta reglerna kan du läsa om här, som leder till ARRL:s hemsida. Väl där leta reda på och klicka på International Grid Chase. Bland annat framgår det av reglerna att man månadsvis måste ladda upp sina QSO till LoTW, dvs Logbook of The World. För den som inte redan har ett konto där måste förstås först fixa det. Vilket inte är så komplicerat. Man kopierar sitt certifikat plus något som styrker vem man är, t ex körkort. Detta skickas i vanlig post till ARRL. Därefter sker allt via email.

Apropå LoTW så kan det vara intressant att se hur QSL-verksamheten förändrats under åren. Jag valde slumpmässigt ut tre sidor ur SK6QA:s HF-loggbok för att se hur hög procent QSL vi haft de olika åren: 1993 (då vi började föra dataloggbok) skickade vi och fick 7-8 % QSL-kort, 2004 skickade vi QSL-kort till alla kontakter och fick svarskort från 58 %, 2016 laddade vi upp för alla kontakter tilll LoTW och har hittills fått LoTW-träffar med 59 %.

I dessa tider när det mesta tycks handla om 2M kan det kanske vara intressant att notera att det inom SK6QA faktiskt även förekommer aktiviteter på HF-banden. Se bifogad loggbokssida från 2016! Här klarar man sig oftast med en enkel tråddipol.

Alla medlemmar i SARK önskas ett Gott slut på 2017 och ett Gott Nytt År 2018.

73
Bruno/AXR

PS. Henrik hoppas på bättre uppslutning nästa torsdag 4/1….

18 dec -17

Under (förmodligen) årets sista måndagsträff på Hougen var vi 11 medlemmar: AXR BFE HDY JVU PVU VLK VWG WZR XTV SM6-8413 och Tommy.

”Förmodligen” 2017 års sista måndagsmöte eftersom årets sista måndag inträffar på Juldagen och då skall det nog mycket till för att någon medlem tycker det är värt att bryta julfirandet för att snacka radio. Något självsäkert har vi på detta forum påstått att det alltid är träff på Hougen på måndagar men här går nog gränsen. Nästan lika tveksamt påföljande måndag då det ju är Nyårsdag. Vi får väl se då….

Under 2017 har vi haft klubbträffar samtliga måndagar. I början av året var det förstås lite ”knackigt” under några måndagar då vi plötsligt stod utan el. Då tog vi vår tillflykt till ABF:s lokaler. Elleveransen rättades efterhand till och vi har därefter kunnat hålla våra träffar i klubbstugan på Hougen.

Medeltalet närvarande på måndagskvällarna ligger i år på 8,8 medlemmar per måndagsträff, vilket är obetydligt färre än under 2016.

Under förra årets sista måndagsträff hängde det ett stort orosmoln över oss: Vi hade några veckor tidigare fått besked från Vattenfall att vi inte kunde räkna med att vara kvar efter det kommande halvårsskiftet. Det såg också länge verkligt mörkt ut, men efter många turer kunde vi under hösten pusta ut, lokalen var räddad åtminstone till maj 2019. Visserligen kostade det oss en ordentlig peng för elkostnaden, men alternativet, dvs att stå utan lokal, var långt sämre. Vad är en radioklubb utan klubblokal?

Kvällen nu gick till stor del åt för att snygga till kabeldragningarna efter projektorinstallationen, bl a efter monteringen av en högklassig webbkamera. Anläggningen provkördes och befanns funka ufb.

En annan jobbspost var att slutföra årets närvarolistor till ABF för att få våra kostnadsersättningar.

Snart är det 2018. Då drar vi igång projektet med att bygga QRP-riggen Bitx40. På listan över projekt står också att få igång fjärrstyrningen av Myggenäs-QTHt. Med hjälp av bidrag från Thordénstiftelsen har vi beslutat beställa ett nytt slutsteg för 2M och 70CM.

God Jul och Gott Nytt År önskas alla medlemmar i SK6QA.

73
Bruno / AXR

11 dec -17

Kan man verkligen fira lusse redan den 11 december? Jodå, det går alldeles utmärkt. Det tyckte i alla fall följande 9 klubbmedlemmar i SK6QA; AXR BFE CEV HDY PVU VLK WZR XTV och Tommy. Se bara på denna ”stämningsfulla” bild där vi kan ses dricka glögg och njuta av musiken från en Youtubefilm om Luciafirande i Örgryte kyrka:

 

För dagen hade vi också besök av Jörgen Sandgren, verksamhetsledare på ABF. Sedan ett par år tillbaka har vi ett omfattande samarbete med ABF i form av cirkelverksamhet och annat och det var därför ett bra tillfälle att dryfta diverse gemensamma synpunkter med honom under kvällen.

I februari, en månad som oroväckande snabbt närmar sig, skall vi ånyo ordna en utställning i Kulturhuset Fregattens monter om vår hobby. När vi satt fint samlade passade vi på att titta på SSA:s ”värvningsfilm” Amatörradion i den nya tiden. Alla var överens om att filmen skulle passa bra i montern förutsatt att det tekniskt går att ordna.

73
Bruno / AXR

4 dec -17

7 medlemmar var här ikväll: AXR HDY JVU PVU WZR XTV och Tommy. Huvudämnet för kvällen var att diskutera hur vi driver vidare fjärrstyrningsprojektet med IC 7100 där basstation och antenner står på Myggenäs-QTHt.

För att underlätta finansieringen av projektet ansökte vi tidigare i höst om bidrag från Thordénstiftelsen. Trevligt nog beslöt stiftelsen vid sitt novembersammanträde att bistå oss med 20.000 kronor, ett belopp som ungefär täcker vår investering i ett modernt slutsteg. Vi har riktat in oss på ett slutsteg som vi blivit rekommenerade, Big Taifun 1000, som ger 500 W för 2 M och 70 CM. Kvällen gick i stort sett åt att gemensamt i detalj studera produktspecifikationen. Den övertygade oss bit för bit om att steget passar väl in i vår målsättning att ha modernast möjliga utrustning.

Ånyo fick vi stort utbyte av vår nyligen installerade utrustning med projektor kopplad till internet där vi på stor duk kunde visa alla närvarande vad vi pratade om.

På SSA:s hemsida skriver Eric Lund SM6JSM att alla utgående QSL-kort till utlandet från nu kommer att gå via den tyska DARC-byrån. Det bör bl a innebära att korten når mottagarna betydligt snabbare än hittills. Mycket positiv nyhet tycker åtminstone undertecknad. Visserligen har QSL-kortutväxlingen minskat betydligt i takt med att de elektroniska vägarna LoTW och eQSL tagit över, men det är trots allt en hel del kort som behöver hanteras.

På ämnet utlandet, en notis i senaste nyhetsbrevet från ARRL:
FCC, PTS motsvarighet i USA, avslog nyligen ett förslag om att öka varianterna av USA:s fyrställiga anropssignaler genom att införa signaler typ W23L. I nuläget finns som bekant varianterna K1JT och KB9A. Skälet till förslaget var att det börjar bli ont om 4-ställiga signaler, mycket beroende på att många radioamatörer bokat upp många sådana signaler just i avsikt att de skall ta slut. Dessa 4-ställiga signaler är f ö bara tillgängliga för Class Extra, dvs högsta klassen av amerikanska amatörradiocertifikat. Intresserade av hur många radioamatörer det finns i USA och hur många som tillkommer årligen kan läsa om detta genom att klicka här.

En notis i samma nyhetsbrev berättar att antalet radioamatörer i Storbritannien under den senaste 5-årsperioden ökat med 10 %.

Tillbaka till Hougen: Nästa måndag har vi Lussekaffe med början kl 19.00. Då räknar vi med besök av speciellt inbjuden gäst.

73
Bruno AXR

27 nov -17

Ikväll stod kvartalsmöte på dagordningen. 8 medlemmar: AXR HDY JVU PVU VLK WZR XTV och Tommy var på plats. Dessutom Anders SM6YPE via Skype-länk från Göteborg.

Det var första gången vi testade denna mötesteknik. Även om vi ännu inte har riktigt alla bitar på plats för detta – vi saknar t ex en anpassad webcam – så fungerade det över förväntan. Möjligheten att låta den fjärranslutne deltagaren kunna läsa vad som visas på duken tillsammans med en bra konferenstelefon gjorde att det blev en bra närvarokänsla.

På kvartalsmötet pratade vi om aktuella problem och möjligheter. Som de flesta föreningar i dessa dagar har vi fått känna på problemet med ökade kostnader. Även om vi för närvarande har tämligen god ekonomi konstaterades att vi behöver locka till oss fler medlemmar för att behålla den goda balansen i denna. Ett ”måste” i detta sammanhang tror vi är att ordna certifikatkurser. Men även andra grepp behövs, t ex göra oss kända för att vara moderna,  och på ”hugget”, t ex i tester. Arduino- och andra mikrodatoraktiviteter är ett område som bör utvecklas.

Ett  annat ämne på tapeten var hur vi går vidare med ”remote-köret” via Myggenäs-QTHt. Här behöver vi komplettera med mer utrustning för att det skall fungera som vi vill. Genom att föra ner operatörsplatsen från Myggenäs-berget till klubbstugan i Hougen hoppas vi det skall bli attraktivare att köra NAC-tester och annat framöver.

Stämningen mötet var som vanligt god och framtidstron på topp.

73
Bruno / AXR

20 nov -17

Istället för att som vanligt räkna upp vilka som var här ikväll redovisas deras närvaro med följande bild. Ställ markören på bilden, håll ner Ctrl-tangenten och rulla mushjulet så syns allt bättre.

För alla som  inte känner igen medlemmarna sedda bakifrån redovisas de medsols från SM6JVU i den röda jackan, SM6BFE, SM6HDY, SA6CEV. SM6WZR, SM6XTV, SM6PVU, Tommy och SM6VLK. Den tomma stolen tillhörde för kvällen SA6AXR, dvs undertecknad. Totalt 10 alltså,

Anledningen till mötet var uppstarten av byggprojektet BITX40, som bl a beskrivit i QTC Nr 4. I färdig form blir det en Arduinostyrd QRP-rig för SSB på 40 meter, dvs en Raduino…. Det är Johan SM6WZR som leder projektet, som kommer att pågå varannan måndag fram till i mars.

För några veckor sedan hade vi besök av en journalist från Lokaltidningen Stenungsund. Det resulterade i ett helsidesreportage om SK6QA som fanns infört i lördagens tidning (18/11). Intresserade kan läsa reportaget genom att klicka här. Det sägs att all reklam är bra, det gäller ju att synas.

Genom vårt medlemskap i ARRL får vi varje vecka ett nyhetsbrev vi email. Läsare av denna blogg har säkert märkt att jag ibland saxat något från dessa brev och lagt in det här. Ett stående inslag i nyhetsbreven är en uppdatering av hur solen mår i något som heter The K7RA Solar Update. Som service åt er som inrättar radiokörandet efter solens tillstånd kopierar jag in innehållet under fliken Aktiviteter. Även för vi andra, som liksom undertecknad, kör radio när andan faller på oavsett om solen skiner eller ej, kan det vara intressant läsning.

Nästa måndag är det kvartalsmöte. Det är ett bra tillfälle att komma med förslag om vad vi skall ägna oss åt framöver.

73
Bruno / AXR

13 nov -17

Vintern kommer allt närmare. Ikväll var det minus 4 grader. Men i vanlig ordning hindrar det inte trogna SARKare att komma till klubbstugan på Hougen för att prata radio. Ikväll var följande 9 medlemmar där: AXR BFE HDY KHZ PVU VLK WZR XPU och Tommy.

Radiokonditionerna är dåliga f n, vi är ju mitt i ett solfläcksminimum. Några resultatlösa försök  från våra sida att få in VK9MA Mellish Reef i loggen var det enda för kvällen vi kunde notera.

Om vi upplevde uppgivenhet inför försöken att nå Mellish Reef är det nog inget mot hur gänget på den lilla ön i Stilla Havet upplevt tillvaron där. Deras hemsida vittnar tydligt om detta. ”Bad conditions have been awful”. Över 20 meter har det varit nästintill omöjligt.  De har ropat mest hela dagen på SSB på de högre banden tills de blivit blå i ansiktet utan att få svar. På de lägre banden har signalerna varit i brusnivåläge från alla kontinenter. De senaste dagarna har man dessutom kämpat mot svår QRN från stormar över Stilla Havet.

Som inte detta varit nog har man dessutom haft lokala problem: Av olika skäl har man förlorat ett par nätaggregat, upplevt kraftig vind som slitit sönder tälten och frestat antennerna till bristningsgränsen.

I början av ”utflykten” till ön klagade man dessutom över att det luktade fruktansvärt från fågelskit. Trots alla vedermödor har man tills i går ändå lyckats logga cirka 40.000 QSOn. Man kan dock förmoda att de är ganska trötta på ön och glada att kunna signalera QRT i morgon och åka hem.

Betydligt behagligare på Hougen, alltså. Kärnverksamhet med kaffe och hembakta bullar. Svårt att tänka sig bättre!

73
Bruno / AXR

6 nov -17

9 klubbmedlemmar var här ikväll: AXR SM6-8413 BFE HDY JVU VLK WZR XTV och Tommy.

Vi hälsar vår senast registrerade medlem Henrik Zetterlund, SM6-8413 välkommen i gänget. Han är medlem nr 31. Vi är således på väg mot vår 40:e medlem.

Mellish Reef är en liten atoll i Korallhavet en bra bit öster om Australien. Dit har ett gäng hams med svenskt deltagande begett sig för att under 14 dagar lufta signalen VK9MA. Eftersom det är en av ett 30-tal länder SK6QA ännu inte har fått in i loggen försöker vi nu avhjälpa detta. Men det gick inte så bra ikväll, pile-upen var alltför massiv. Vi får vänta någon vecka så att alla kilowattstationer fått ”köra av sig” innan vi ”small pistols” får en rimlig chans att komma igenom. Utöver de vanliga moderna i Dxpeditioner, CW, SSB och RTTY, kommer man för första gången även utnyttja den nya moden FT8.

Tråcklet att få till installationen av projektorn tillsammans med Skype fortsätter. Ambitionerna är höga utan att det får kosta för mycket. Faktiskt verkar de största problemen ligga i hur man hanterar datorn så att resultatet skall bli det önskade.

Det finns en rad fördelar med medlemskapet i en radioklubb, t ex att få hjälp med att sätta upp en antenn. Tidigt i höstas började vi undersöka möjligheterna för vår blinde medlem Glenn att få till en lyssnarantenn där han bor i en tvåvåningslänga på Tubbegatan i Skärhamn. En mycket tillmötesgående hyresvärd gav oss tämligen fria händer för detta och i söndags åkte Leif / HDY och Johan / WZR ut till Glenn för att rigga till en enkel tråd till hans radio.

Tyvärr blev det inte så bra. Störnivån visade sig vara alldeles för hög och det gick egentligen inte att höra någonting. Ledsen dag för Glenn alltså. Leif och Johan misstänker att problemet kan vara en oavstörd fläktanläggning i fastigheten. Men skam den som ger sig. Nu skall vi försöka förmå hyresvärden låta oss mer noggrant undersöka störkällan. Fortsättning följer.

73
Bruno / AXR

30 okt -17

På väg till Hougen visade bilens termometer på en minusgrad. Under det gångna veckoslutet ”fick” vi ytterligare en timme. Allt tyder på att vi återigen är på väg mot vinter. Perfekt således för att krypa in i stugvärmen och prata lite radio. Förmodligen var det också vad följande 8 klubbmedlemmar kände för ikväll: AXR BFE HDY JVU VLK WZR XTV och Tommy.

Den mesta tiden ikväll gick åt att trimma den fasta projektorn tillsammans med ljudanläggning och Skype. Det är inte helt enkelt att få växlingar på duken mellan gäster och t ex en powerpointpresentation att fungera smidigt.

För några måndagar sedan, närmare bestämt den 18 september, kunde man klicka på och läsa första delen av Working the World with WSJT-x:s svagsignalsvit. Andra delen publicerades i QST:s novembernummer. Intresserade kan läsa artikeln här. Artikel-filen är stor så den kan ta en bra stund att ladda.

73
Bruno / AXR

23 okt -17

10 klubbmedlemmar i stugan ikväll: AXR BFE CEV HDY JVU KHZ VLK WZR XTV och Tommy.

Dessutom hade vi nöjet att visa en gäst, lyssnaramatören Henrik med signalen SM6-8413, hur det fungerar i en radioklubb.

Henrik fick t ex en inblick i hur man kör det nu så populära digitala programmet FT8 med bara cirka 10 watts ut. FT8 är den senaste moden i Joe Taylor’s WSJT-X-programsvit.

Vi hoppas besöket leder till att Henrik går vidare och efterhand får en signal med bara en siffra i.

Klubbens medlemskap i ARRL leder till både det ena och det andra. Nu senast har vi getts möjlighet att delta i ARRL:s årliga auktion, som i år omfattar cirka 250 nummer. Auktionen har pågått några dagar men det är inte försent att registrera sig och delta i budgivningen. Klicka här för att läsa mejlet om auktionen. Länken i mejlet är inte klickbar utan använd denna: ARRL On-Line Auction.

Även om man inte tänker delta i budgivningen är det intressant att se vad de 250 numren består av.

73
Bruno / AXR

16 okt -17

Ikväll togs vi emot med marshaller och välkommenaffisch, Varför? Jo, vi hade öppet hus för att  eventuellt intresserade av amatörradio skulle kunna få en inblick i hur det fungerar en vanlig klubbkväll. Men ikväll fick vi tji, det kom inte en kotte! De var ”bara” det gamla vanliga gänget: AXR BFE CEV GOD HDY LJU LZQ WZR XTV och Tommy, alltså 10 medlemmar, som var här. Helt klart är att vi den här gången brustit i marknadsföringen.

Men det blev ganska intensivt i kväll i alla fall. Henrik / XTV, trägen NAC-testare, har givit sig den på att bättra på poängskörden genom att lära sig utnyttja Airscoutprogrammet, dvs studs mot trafikflygplan. Läromästare här var Jan / BFE, som hållit på med detta ganska länge nu.

Att kunna utnyttja varandras erfarenheter är en av fördelarna med en radioklubb. För kontinuitetens skull är det förstås viktigt att man träffas regelbundet och ofta. Det är också viktigt att man har en egen lokal att tillgå. I SK6QA har vi under senare år varit lyckligt lottade i detta avseende, även om det anstränger våra plånböcker.

Vi fortsatte installationen av den fasta utrustningen runt projektorn. Nu saknas endast en bra webbkamera för att det hela skall fungera.

I senaste SSA-bulletinen stod följande notis att läsa:
Efter 35 år som ansvarig för alla utgående QSL har Jan SM5DJZ begärt avlösning på grund av sjukdom. De fack och hyllor Janne haft i sin villa har hämtats och placerats i SSA:s arkiv. Från och med nu ska alla utgående QSL postas till SSA QSL BUREAU, c/o Eric Lund, Bastustigen 26, 546 33 Karlsborg.

Absolut ingen skugga över Eric / SM6JSM, det kommer säkert att fungera lika bra som via Janne, men det känns trots allt tråkigt att inte längre kunna ha kontakt med Janne i QSL-frågor, t ex i samband med DXCC-ärenden.

73
Bruno / AXR

9 okt -17

Det är ungefär samma gäng som kommer på måndagsträffarna. Precis som föregående måndag var det ikväll 9 medlemmar här: AXR BFE CEV HDY JVU VLK WZR XTV och Tommy. Utöver sedvanligt plock med att kolla på radion om det hörs något av intresse och mecka lite, var det mest prat om det som numera ofta kommer upp på måndagarna: Hur vi skall klara vår ökade kostnader för hyra och el. Om vi inte kan hitta någon glömd inkomstmöjlighet kommer det att krävas extrabidrag från oss medlemmar.

Under de senaste månaderna har det grejats en del med installationen av vår projektor för att vi mer spontant skall kunna utnyttja den vid presentationer. Det största hindret för att få stuns i projektet har varit att det saknats en dedikerad dator med Windows 10. Det problemet är nu löst och Ingvar / VLK ägnade kvällen åt att programmera densamma. Nästa steg är att ansluta Skype. Det är en intressant setup som vi tror kommer att vara till stor nytta och nöje för oss.

73
Bruno / AXR

Inbjudan till byggprojekt

Inbjudan till ett byggprojekt med kunskapsförhöjning

Inbudan kurs Bitx40

SARK inbjuder dig till ett byggprojekt med påföljande genomgång av kretslösningen. Är du intresserad av att bygga din egen radio? Förr var det kanske mer självklart än idag att en radioamatör byggde sin egen radio. Vi tänker nu göra det I vår radioklubb tillsammans som ett kul projekt där vi förhoppningsvis kan lära oss något på köpet.

Egenbygge

Projektet är runt den populära byggsatsen BITX 40 som även presenterats I QTC Nr4/2017. Själva elektronikdelen är i stort sett klar vilket ger att mesta arbetet består i mekanik. Eftersom vi inte har tillgång till alla förutsättningar I form av mekaniska verktyg så kommer projektet att utföras så att man gör de mekaniska delarna på sin radio mest på hemmaplan men att vi gemansamt planerar och går igenom konstruktionen på plats I vår klubblokal. Detta gör att vi kan ge varandra stöd och tips hur man kan konstruera det mekaniska. Vi kommer också att försöka oss på att anpassa programvaran för att ytterligare personalisera din radio.

Kunskap

Vi vill inte bara bygga vår egen radio, vi vill också förstå hur den fungerar. Därför kommer vi att gemensamt gå igenom konstruktionen del för del. Om man vill, kan man välja att bara delta på genomgången av kunstruktionen.

20 November drar vi igång

Vi startar upp denna måndagskväll och lägger upp planen tillsammans.
Vi kommer att köra åtmistone 5 ggr genamnsamt där vi går igenom konstruktionen och hjälper varandra att komma vidare.

Kostnad:

59$ för byggsats, resten skaffar du själv

Mer info om byggsatser finner du på tillverkarens hemsida.

Vill du vara med?

Hör av dig till Johan sm6wzr@sk6qa.se

 

2 okt -17

Första måndagen i oktober och det är mörkt redan när vi kommer strax före klockan 19.00! Men mörker – eller annat – är inget som kan hålla klubbens medlemmar borta från klubbkvällarna. Inte så idag heller, utan här var det 9 medlemmar: AXR BFE HDY JVU PVU VLK WZR XTV och Tommy.

”Meckar-gänget” verkar aldrig få nog med internetkapacitet. Ikväll var det ett spikande för att få tillgång till mer resurser. Mitt i allt oväsen höll journalisten Johan Mikaelsson på att inhämta stoff till en artikel i nästa nummer av QTC.

Bortsett från tråddragningen gick större delen av kvällen åt att peppra Johan med fakta om SK6QA:s framfart inom Ham-världen. Med tanke på allt han skrev ner i sitt block kan man befara att hela novembernumret kommer att bestå av SK6QA:s nästan 40-åriga historia. Men de flesta tyckte nog att det var trevligt att få berätta om vad vi håller på med.

I förra veckans blogg berättade jag om ARRL:s upprop för att få ihop 50 vältränade radioamatörer till hjälp för ARC (American Red Cross) i deras hjälparbete efter den tropiska storm som drabbade Puerto Rico.

Uppropet låg ute i mindre än 24 timmar. När 350 anmälningar kommit in stängdes nämligen ansökningsblanketten.

Till höger här ses Ham Aid, en utrustning som ARRL lånar ut i samband med katastrofinsatser. Vad innehållet är syns bättre om man håller ner Ctrl-tangenten och rullar med mushjulet.

ARRL söker f ö donationer för att öka lagret av dessa kits. Något för SSA?

73
Bruno / AXR

25 sept -17

9 klubbmedlemmar i stugan ikväll: AXR BFE CEV GOD HDY PVU WZR XTV och Tommy.

Jan, SM6BFE, har sina antenner intill sin stuga norr om Mellerud. Tills för något år sedan fick han ta bilen och åka upp dit för att köra NAC-testerna. Numera har han ordnat det så att han kan nyckla sin ICOM 7100 med antennroter och slutsteg via internet från hemmet i Stenungsund. Internet-kopplet går via Microbits Remoterig RRC-1258 Mk II.

Ikväll ägnade vi större delen av tiden åt att ta del av Jans installation. Han har väldigt många komponenter att styra förutom radion: Slutsteg, preampar som styrs via en sequencer och antennrotor för att nämna något. Jan är en både noggrann och kunnig person som inte lämnar något åt slumpen. Det är många väldigt väl genomtänkta tekniska lösningar, bl a för att skydda mot åska.

Åtminstone jag kan inget annat än bli imponerad av Jans installation. Det enda man möjligen kan säga negativt är att en person som tror att det lätt går att ”yxa” till en remotestation på ett par eftermiddagar blir tveksam till tanken om att fortsätta de planerna.

Klubben är som bekant medlem av ARRL, den amerikanska motsvarigheten till SSA. ARRL är en stor organisation med ett grundmurat gott rykte i USA. Det märktes inte minst för några månader sedan då olika myndigheter i flertalet stater inför the Field Days hedrade Hams med att proklamera amatörradions dag. Klicka t ex  här för att läsa vad som stod om detta i detta forum.

Som alla givetvis sett i media har USA:s sydstater och Karibiens övärld drabbats hårt av tropiska stormar den senaste tiden. Puerto Rico är det senaste ”offret” där bl a all normal telekommunikation är utslaget. Det har föranlett ARC (American Red Cross) att vända sig till ARRL för hjälp.

Det föranledde ARRL:s president att skicka ut ett upprop för att få ihop 50 radioamatörer att assistera ARC i deras nödhjälpsarbete. Uppropet kom i måndags och kvoten av amatörer var fylld dagen efter. Intresserade kan läsa uppropet och också se ARRL:s krav genom att klicka på bifogad PDF-fil.

73
Bruno / AXR

18 sept -17

Nu börjar det redan skymma så smått när vi startar våra klubbkvällar vid sju-snåret på måndagarna. Då känns det stimulerande att kunn kliva in i klubbstugan och idka lite radiosnack. Ikväll var vi 9 klubbmedlemmar som tänkte göra så: AXR BFE CEV HDY JVU PVU WZR XTV  och Tommy.

Inför en vanlig klubbkväll har vi sällan ett förannonserat ämne utan slumpen gör att kvällen kan handla om nästan vad som helst, kanske inte alltid radiorelaterat heller. Ikväll blev ämnet mycket om Maidenhead:s lokatorsystem. Hur ligger rutorna i relation till varandra och hur ser formeln ut som räknar ut avståndet mellan dem. Som alltid när inget är förberett blir det en blandning av antagande och ett febrilt letande via Google för att hitta en del av svaren.

Diskussionen runt lokalrutorna tog efterhand slut och vi övergick till att diskutera ett mer näraliggande problem: Kravet vi i klubben fått på oss att höja vår elkostnad med ett betydande belopp, mer än vad ”en fattig radioklubb” egentligen har råd med.  Alla som satt runt kaffebordet var dock överens om att vi måste (och kommer att) lösa penningproblemet på något sätt. Vi trivs väldigt bra i vår nuvarande lokal och har svårt att se att klubben skulle fungera som vi blivit vana vid genom att utnyttja någon allmän lokal i kommunen.

På detta forum har WSJT-X, dvs Weak Signals-moder, nämnts en del under senare tid. Utveckligen där går rasande snabbt och ingenting är likt det man lärt sig tidigare. I FT8, som är den senaste moden, är t ex växlingen mellan de olika delarna i ett QSO så snabb att de tvingats ske automatiskt. I oktobernumret av QST har utvecklarna av WSJT-X skrivit en  intressant artikel som kan läsas här: Work the World with WSTJ-x.

Nästa måndag kommer Jan BFE att visa hur det fungerar att fjärrstyra sin IC 7100 med Remoterig via internet. Rigg med antenner och slutsteg står uppe i hans shack norr om Mellerud. Klockan 19.00 drar han igång demon.

73
Bruno / AXR

11 sept -17

Veckans klubbkväll var blytung kan man kanske säga. 9 klubbmedlemmar: AXR BFE CEV HDY JVU PVU VLK WZR och XTV hade nämligen bänkat sig kring sammanträdesbordet i klubbstugan för att höra SM6YFP Stig Eriksson berätta om hur man bär sig åt för att ta hand som sitt blybatteri. Här nedan ses Stig lägga ut texten med hjälp av sin laptop. Han blir något tydligare om man dubbelklickar på bilden.

Att det finns så mycket att veta om en ”vanlig” blyackumulator hade åtminstone jag, för att travestera Hasse Alfredsson, inte en aaaning om. Att lyssna på en person som verkligen kan sitt ämne är alltid fascinerande. Egentligen oavsett vad det handlar om.

När Stig slutat ställde han den obehagliga frågan om vi lärt oss något under kvällen.

Jo, en sak: Det verkar vara nästintill omöjligt att köpa en vettig  batteriladdare utan att rådfråga Stig. Och när man väl köpt den: Läs instruktionen, ända till sista bokstaven!

En nyttig lärdom var att tömma bilbatteriet genom att köra startmotorn tills den kroknar skadar inte batteriet om man dagen efter laddar upp det på korrekt sätt. Om man däremot glömmer att släcka ljuset eller på annat sätt långsamt tömmer det är det svårt att rädda batteriet.

Rätt skall vara rätt: För de som inte drar sig för att dra till skogs för att köra radio portabelt fanns det mycket att lära ikväll. På bilden nedan syns t ex ordförande Henrik / XTV ute i naturen med sin radio och ett par batterier. Om de var i gott skick när bilden togs vet väl ingen, men nästa gång det händer kan vi säkert räkna med att de är i toppskick!

73
Bruno / AXR

4 sept -17

Gott om folk i stugan ikväll: 10 medlemmar för att vara exakt: AXR BFE CEV GOD HDY JVU LZQ VLK WZR och XTV.

Det blev en del funderingar och förslag om hur vi går vidare med konfigurationen av Myggenäs QTHt via Remoterig-konceptet. Det handlar t ex om hur vi hanterar rotorn, bestämmer vilket slutsteg vi kan tänkas ha råd med och preampar för 2 och 70 cm. Vi hoppas ju att stationen i framtiden kunde utnyttjas mer än idag. Att fördela investerings- och driftskostnader på varje kört QSO är nog en tanke man bör avhålla sig från! Ett sätt att minska à-kostnaden är givetvis att köra fler QSOn.

Att det krävs omfattande utrustning, högt placerade antenner och många watt ut för att höra och höras på de korta vågorna blir man ständigt påmind om. Då är det betydligt mindre krävande att ägna sig på WSJT, dvs Weak Signal. En frekvensstabil sändtagare (alltså transceiver), en enkel dipolantenn och en dator med ljudkort är det enda som krävs. Med en uteffekt på cirka 5 watt blir inte heller elräkningen något större problem.

Inom WS-området är FT8 för närvarande ett verkligt ”hajpat” mode. Det ingår i Joe Taylors WSJT-X-svit. Det lanserades på försommaren och övertog då JT65-programmet som mest använda svagsignalsprogram på kortvåg. Och än mer än så faktiskt, det sägs också ha övertagit PSK31:s roll som mest populära digitala program för ”datakonversation”. Så mycket till konversation är det nu inte i JT65 eller FT8. Man utväxlar bara call, dB-styrka, lokator och 73. I FT8 handlar det om 15-sekunders sändningar som totalt maximalt tar 1,5 minut. Informationen i dessa korta snuttar  är hårt packade och repeteras många gånger. Med detta sändningssätt kan uteffekten begränsas till några watt.

För fullständighetens skull vlll jag påpeka att WSJT inte från början var primärt tänkt för QRP-liknande trafik på kortvåg utan mer var skapat för experiment ut i rymden, t ex månstuds och meteorscatter (JT65 och FSK441 m fl moder) eller för vågutbredningsexperiment med svaga signaler (WSPR). Joe Taylor / K1JT var, som väl är bekant, professor i radioastronomy i USA och fick nobelpriset i fysik 1993. Han är numera pensionär och ägnar sin tid åt att underhålla och utveckla WSJT-X-sviten.

Nästa måndag är det dags för mera handfasta saker. Då kommer Stig SM6YFP och berättar om hur man tar hand om sin blyackumulator. Missa inte detta!

73
Bruno / AXR

28 aug -17

Ikväll var det kvartalsmötesdags. När ordförande Henrik / XTV prick klockan 19.00 klubbade igång mötet var följande 10 medlemmar bänkade runt sammanträdesbordet: AXR BFE GOD HDY JVU PVU VLK WZR XTV och Tommy. På länk var också Jonny / WYA med. Det var ett första prov med den tekniken.

Henrik förvirrade de närvarande genom att börja med sista punkten på agendan som var  ”Aktiviteter” för att sedan stega uppåt mot första punkten: ”Ekonomi”. Skälet till detta försök till nyordning motiverade han med att kvartalsmötena har en tendens att dra ut på tiden med påföljd att sista punkterna på agendan ofta brukar ”ta stryk” och bli ganska summariskt behandlade. Gick ”tricket” hem? Jovisst. Här är några punkter vi diskuterade under kvällen:

Intresse visade sig finnas för att vi än en gång bokar utställningsmontern på Kulturhuset Fregatten i början på nästa år för att visa vad vår hobby går ut på. Upplägget tänker vi oss ungefär som vid föregående tillfälle i februari 2016. Lättfattligt om radio och något intressant om mikrodatorprogrammering.

Skall vi försöka arrangera en portabeltest för VHF i eget namn under 2018? En lockande idé tycker vi, som dock  innebär mycket planering, Under hösten skall vi bearbeta idéen.

Vi är duktiga på att sätta upp antenner och hjälper givetvis varandra i klubben när det behövs. Det gäller även frågor där radio och dator samspelar. Kanske finns det även icke-medlemmar i omnejden som är intresserade av denna hjälp? Också ett sätt att locka nya medlemmar.

Tommy / PVU överraskade vid kaffepausen genom att bjuda på tårta. Att han fått denna goda idé berodde på att han nyligen fyllt 50. Så mitt i planeringen för höstens aktiviteter blev det ett fyrfaldigt leve för jubilaren. Grattis i efterhand, Tommy!

Jonny / WYA var med hela kvällen via GoToMeeting. Det var en första test för att utnyttja projektorn bättre. Nästa steg är att utnyttja Skype för att t ex kunna bjuda in någon föreläsare.

73
Bruno / AXR

21 aug -17

En ganska vanlig klubbkväll med 10 medlemmar på plats för att prata om olika ting, bl a om radio: AXR BFE HDY JVU LZQ PVU VLK WZR XTV och Tommy.

Nästa måndag är det kvartalsmöte vilket medförde att vi under kvällen diskuterade några av de punkter som kommer upp under detta möte.

Ingvar / VLK jobbade med att koppla en dator till projektorn, som numera sitter fast monterad i taket. Med hjälp av dataprogrammet GoToMeeting och Skype skall vi försöka vi få till en intressant lösning för att t ex kunna bjuda in föreläsare via länk. Vid nästa måndags kvartalsmöte skall vi göra ett första försök i den riktningen.

När vi slutade för kväll vid niotiden blev vi varse att hösten snart är här. Det hade nämligen blivit halvmörkt. Ett tillstånd som tyvärr inte lär ljusna på länge.

Vi hoppas på många deltagare under nästa måndags kvartalsmöte som börjar klockan 19.00.

73
Bruno / AXR

14 aug -17

Antalet medlemmar som ägnar måndagskvällarna åt radioaktiviteter på Hougen skiftar verkligen. Förra måndagen var det fullt i stugan, idag var vi bara 5 här: AXR PVU XTV WZR och Tommy. Det hindrade dock inte att det blev en del gjort, t o m så mycket att kaffet blev stående odrucket.

Tommy / PVU tråcklade med APRS så mycket att han till slut lyckades få systemet att acceptera honom. Viss hjälp fick han förstås av Henrik och Johan. En dag skall jag försöka förstå varför någon ständigt vill kunna bli spårad.

”Weak Signals” var ett ämne som jag skrev om för några veckor sedan på detta forum, klicka här. Ämnet verkade intressant då och har sedan dess blivit ännu mer så.   Under de senaste veckorna har jag kört ett 50-tal JT9- och JT65-QSOn med nästan lika många olika DXCC-länder. Det är livlig aktivitet på många band, t ex 17-20-30-40 och 80M.  Just 80 meter har speciellt imponerat på mig. Med 6-7 watt har jag från mitt hem-QTH kört Brasilien, USA, Canada, Island plus en radda europeiska länder.

Det som gör det ännu intressantare är att utvecklarna av WSJT-x-programsviten, dvs Joseph H Taylor,K1JT och Steven J Franke, K9AN är själva ständigt igång att vidareutveckla programmet. Det görs hela tiden förbättringar.

Att köra JT-moderna är speciellt på så sätt att allt sköts av datorn. Sändningarna börjar en sekund efter varje minut och pågår i cirka 47 sekunder. Efter de 47 sekunderna har man 12 sekunder på sig att bestämma vad man vill köra påföljande minut. Det gäller alltså att vara snabb med musen. Det finns f ö redan en ny mode som ersätter JT65, nämligen FT8. Den är fyra gånger så snabb som föregångarna och har redan blivit något av en inne-grej bland svagsignalfolket.

Det finns väldigt mycket mer att säga när det gäller svaga radiosignaler. En sak t ex är att hela ”Joe Taylor-konceptet” har tillkommit på 2000-talet och bygger egentligen helt på program i dagens snabba datorer. Radion krävs givetvis, men bortsett ifrån att den måste vara frekvensstabil spelar den en något underordnad roll.

Jag kan verkligen rekommendera en titt på WSJT-X.

73
Bruno/AXR

7 aug -17

Det har varit lite glest med medlemmar under juli på måndagarna, men ikväll var det fullt i klubbhuset: 12 medlemmar AXR BFE CEV HDY JVU KHZ LZQ PVU VLK WZR XTV och Tommy! Ett tecken på att hösten är på ingång kanske?

Positivt idag var nyheten att fästena för vår nedfallna loopantenn gjorts klara för att åter hissa den antennen. Det krävs en mångfald kompetenser i en radioklubb för att den skall fungera väl, bl a djärva trädklättrare.

Som fortsättning på förra veckans blogginlägg om QRP-riggen med Arduino-tillägg kunde vi ikväll konstatera att projektet bör kunna fungera som tänkt. Johan / WZR och Peter / KHZ gjorde nämligen några justeringar som medförde att SSB-signalerna ”bar ut” på 40 meter. Vi räknar med att kunna presentera projektet under kvartalsmötet i slutet av denna månad.

Mycket folk i stugan medförde givetvis att det blev en mängd livliga diskussioner runt kaffebordet. En del till och med om radio. Det bådar gott för fortsättningen under hösten. I fjol kunde vi nöjt konstatera att vi då hade 25 procents bättre anslutning på måndagskvällarna än året före. Så här långt in på detta år kan vi faktiskt konstatera en ytterligare ökning.

73
Bruno / AXR

31 juli -17

Efter ett par lugna måndagskvällar var det ikväll lite bättre fart. 7 medlemmar var här: AXR HDY PVU VLK WZR XTU och Tommy.

På detta forum stod den den 29 maj några ord om ett Arduino-projekt vi tänkt köra under hösten. Det är en byggsats för en QRP-rig för 40 meter. Klicka här om du vill läsa mer om det. Under sommaren har Tommy / PVU byggt färdigt riggen och ikväll prövade vi den för att se om projektet ”håller”. Helt övertygade blev vi inte så för närvarande ligger vi lågt med att göra reklam för det. Beslutar vi oss för att projekt skall bli verklighet, kommer vi att ta upp beställningar och göra inköpet från Indien i klubbens regi.

Att köra med verkligt låga effekter, ”Weak Signals”, är i och för sig inte nytt i HAM-världen men få av oss i klubben har hittills prövat på det. Nu tänkte vi det skall bli ändring på detta. Under kvällen laddade vi därför ner mjukvaran WSJT-X version 1.7 och konfigurerade i första omgången för JT65.

WSJT-X Version 1.7 erbjuder åtta olika protokoll eller trafiksätt; JT4, JT9, JT65, QRA64, ISCAT, MSK144, WSPR samt Echo. De fyra första är designade för att kunna utföra tillförlitliga QSO under extrema svagsignalsförhållanden och använder näst intill identisk meddelandestruktur och källkodning. JT65 designades för EME (”månstuds”) på VHF/UHF-banden men har också visat sig vara effektivt för lågeffektskommunikation på HF banden. Alla fyra trafiksätt använder en-minuts tidsstyrda sändnings- och mottagningssekvenser vilket gör att ett QSO tar som minst fyra till sex minuter. På HF-banden är det möjligt att köra världsomspännande QSO med endast några få watts uteffekt. ISCAT och MSK144 är snabba protokoll lämpade för t ex meteorscatter.

Konfiguration för mottagning på kortvåg är enkelt och går snabbt. På t ex 7.076 hör man intensiv JT65-trafik långt in på nätterna. Vi fick snabbt ett grepp om hur det går till. Klicka på bifogad PDF-fil för att se hur det såg ut. Det bör ge en viss uppfattning hur det går till.

Sändningen via ljudkortet är principiellt som vid PSK eller RTTY men kräver här ganska många handgrepp. Plus en räcka makron. Dit kom vi inte i kväll. Men lite fascinerande var det.

ARRL har haft en drive under hösten att rea ut sina antennböcker. Vi passade på att fylla upp klubbens bokförråd med några av dem.

Värt att notera är att klubben inte är särskilt framstående på de låga banden. Vi har t ex ingen antenn för 160 meter. På 80 meter har vi endast 46 bekräftade länder, på 40 meter endast 90. Vi saknar också en speciella lyssnarantenner, s k beverages. Så nog borde antennböckerna kunna ge oss idéer.

Klicka på bilden så blir den betydligt tydligare.

 

 

73
Bruno / AXR

24 juli -17

Åter en lugn kväll. 6 klubbmedlemmar AXR HDY PVU VLK XTV och Tommy var här. Så mycket annat än kaffe och prat om bra (och några mindre bra) saker vi gjort tidigare i klubbens historia blev det inte.

Vi diskuterade lite över bästa sättet att återställa loopantennen. Men då ingen av oss kände för att klättra 17 meter upp i trädet blev det just det – diskussioner….

73
Bruno / AXR

17juli -17

Det är sommarstiltje på SK6QA nu. Det märktes tydligt ikväll. Vi var endast 6 medlemmar som slitit sig från hängmattan (eller vad det kan vara) och tagit sig till klubbstugan: AXR HDY PVU VLK XTV och Tommy. Plus en gäst, Kenneth Ottosson.

Vi ägnade en stund åt att fundera ut något sätt att återställa vår loopantenn, vars ena fäste släppt så där en 16-17 meter upp i ett träd. Någon klädklättring blev nu inte ikväll utan mer det vi är bra, nämligen ”kärnverksamheten”, kaffe och fikabröd.

73
Bruno / AXR

10 juli -17

Ikväll var vi blott 5 klubbmedlemmar som prioriterade en radiokväll på Hougen: AXR HDY WZR XTV och Tommy. Alltså stor skillnad mot förra veckans stora tillströmning. Det går upp och det går ner.

Vi som var här ägnade en stund åt att fundera ut hur vi på enklaste sätt skall återställa den nedfallna ändan av vår loopantenn. Det krävs en aborist för att klättra upp de sexton meterna för att återställa den fästpunkten. Tyvärr kände sig ingen för dagen manad för det uppdraget så tills vidare är SK6QA en radioklubb med antennhandikapp.

Det finns alltid saker att ordna till eller underhålla på måndagarna. Datorer och loggprogram som skall uppdateras till exempel. Eller inkomna QSL-kort som skall bladas in i kortlådorna.

Och så blev det förstås en stund kring vår kärnverksamhet, kaffet! Som alltid…

Vi hoppas på bättre uppslutning nästa måndag.

73
Bruno / AXR

3 juli -17

Ikväll var det mycket folk på Hougen! 14 medlemmar, vilket är all time high, åtminstone under de tio senaste åren. AXR BUA CEV KHZ LZQ NRN PVU VLK VWG WYA WZR  XTV YPE och Tommy. Och så vår sommargäst SM6JVU. Att så många sökts sig hit berodde nog till viss del på att vi ordnat grillkväll och att det också var fint väder. Nothing like a free meal….

 Medsols syns: Bengt/BUA sittande, Johan/WZR i blå tröja, Lars/NRN, Henrik/XTV, Johan/CEV, Tommy H, Jonny/WYA, Anders/JVU, Anders/YPE och Peter/KHZ.

Det blev också en del radiorelaterat ikväll, t ex sågs Jonny/WYA kolla sin nybyggda 40 meters miniwatts rig mot oscilloskopet att frekvensen låg rätt.

Vi kunde konstatera att remotekörning mot Myggenäsradion så här långt fungerar som planerat. Johan/WZR och Peter/KHZ diskuterade bästa sättet att styra rotor och slutsteg.

Anders/YPE hade med sig en repeater för 70cm som är tänkt att installeras i Göteborg länkad till vår nya 2 meters repeater i Ucklum. Viss installation i denna återstår att göra.

För att nämna några av kvällens aktiviteter.

73
Bruno/AXR

26 juni -17

Vid kvällens klubbträff var följande 7 medlemmar tillstädes: AXR HDY KHZ VLK WZR XTV och Glenn. Alltså några färre än vi varit vana vid under senare tid. Det berodde kanske på att några medlemmar fortfarande är bortresta i samband med midsommarfirande. Kommande måndag, alltså den 3 juli, har vi tänkt ordna grillparty. Det skall locka fler, hoppas vi. Fast det förutsätter att SMHI får fel i sin prognos som ”hotar” med lätt regn.

Runt teknikbordet var det intensiva diskussioner om hur man på bästa sätt löser tekniska frågor i samband med  att köra slutsteg och annan utrustning på distans.

Som medlemmar i ARRL får vi varje månad en nyhetsbulletin via mejl. Oftast handlar den om sådant som har ganska litet intresse utanför USA, men i junimejlet fanns det något som jag tycker är värt att nämna här. Under det gångna veckoslutet avhölls som väl många vet Field Day over there. Inför detta har många stater och lokala myndigheter gjort en tradition av att hedra amatörradion genom att proklamera Amatörradions månad eller vecka eller liknande. Så här t ex i Nevada inför årets Field Day:

In Nevada, Governor Brian Sandoval has proclaimed June as Amateur Radio Month. Sandoval’s proclamation cited the ability of Amateur Radio volunteers ”to provide their tireless service, personal equipment, and technological capabilities in the interest of the citizens of Nevada and the United States.” He also praised Amateur Radio’s part in encouraging the pursuit of educational and career opportunities in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) fields.

Intresserade kan ta del av hela listan över proklamationer genom att klicka här.

Kunde man tänka sig att Bo Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund göra något liknande här? Tanken svindlar.

Inne på ämnet radioamatörer i USA kan det kanske också vara av intresse att ta del av en annan notis i en tidigare ARRL-bulletin: I USA finns det för närvarande i FCC:s databas cirka 740.000 licensierade radioamatörer. Sedan FCC tog bort CW-kravet 2007 har det varje år utexaminerats cirka 30.000.

Hur är det då i Sverige? För att leva upp till USA-standard borde Sverige i förhållande till sin folkmängd ha 24.000 licenser. Sverige har blott cirka hälften, cirka 12.500. Antalet nyutexaminerade per år borde med USA-mått vara 1.000, men är bara cirka 180.

73
Bruno / AXR

19 juni -17

En sak kan man lita på; det är alltid folk i SK6QA:s klubblokal på måndagskvällar. Så ock ikväll. 9 klubbmedlemmar var här: AXR BFE HDY KHZ PVU VLK WZR XTV och Tommy. Samt vår sommargäst, Anders SM6JVU.

Det är ju lite av säsong för 6-metersbandet nu på sommaren. Just ikväll var det öppning och Leif /HDY gjorde några försök att bättra på klubbens statistik. Trots att klubben haft utrustning för bandet i snart 10 år har vi till dags dato faktiskt inte lyckats få bekräftat mer än drygt 20 länder.

Så mycket bättre på 80 meter är det inte heller. Efter 35 år har klubben faktiskt bara lyckats få bekräftat 45 länder på det bandet.

Vid nio-snåret när de som fortfarande var kvar beredde sig på att stänga shacket och gå hem, uppstod det plötsligt intensiv aktivitet. Det berodde att Johan / WZR i ett utbrott av arbetsiver kom på idéen att rensa bordet där operatörsplatsen för den planerade remotestationen skall bli. Utformningen av denna utlöste en livilig diskussion om var de olika delarna skall stå för att nå bästa funktion. Återstår att se vad resultatet blir.

73
Bruno / AXR

12 juni 17

8 klubbmedlemmar: AXR CEV HDY OEQ PVU WZR XTV och Tommy var här ikväll. Dessutom hade vi en gäst från Göteborg: SM6JVU Anders. som var på besök i grannskapet och ville bekanta sig med den lokala radioklubben. Gäster är alltid välkomna till våra måndagsträffar. Och även annars givetvis.

I förra måndagens blogg beskrevs hur vi monterade vår projektor i taket. Ikväll gick den mesta tiden åt att få den strömsatt och kopplad till en laptop. Med stöd av vårt WiFi-nät kunde vi efter en stund koppla upp oss mot Youtube och här nedan syns hur vi koncentrerat kikar på en rysk film om EME-bounce på 77 GHz. Det var inte utan att man kände vibbar från sent 1950-tal då svensk TV just startat upp och folket satt i stugorna andäktigt stirrande på en testbild. Detta var ungefär lika roande….

Nästa steg i detta lilla projekt är att permanenta dator- och högtalararrangemang. Vi kan se många möjligheter när det nu blir lätt att snabbt få igång visningen.

Vår nya 2-metersrepeater RV57 fortsätter att impa på omgivningen. Tyvärr hann vi inte anmäla den till QTCs sammanställning i juninumret, men den finns i SSA:s repeaterkarta, se f ö  utdraget här. Fler detaljer på vår Facebook-sida.

73
Bruno / AXR

5 juni -17

Ikväll var vi 8  klubbmedlemmar som sökt oss till klubbstugan på Hougen: AXR HDY PVU VLK VWG WZR XTV och Tommy.

I en radioklubb handlar inte allt om att prata eller köra radio. Så t ex ikväll var det dags att klippa gräsmattan runt klubbhuset. Nåja, gräsmatta? Det är ju ingen golfgreen precis.

För något år sedan skaffade vi en projektor att ansluta till en dator. Tanken var att vi lätt skulle kunna visa bl a intressanta amatörradioklipp från t ex Youtube på duk. Tyvärr har projektorn hittills utnyttjats väldigt lite, främst beroende på det myckna plocket med att ta fram och montera upp den för visning i praktiken hindrat oss från att ordna spontana visningar.

Lösningen av projektorproblemet fick en snabb skjuts framåt när Tommy under senaste kvartalsmötet åtog sig att göra ett lämpligt fäste för att skruva fast projektorn i taket. Ikväll levererades fästet och efter en stunds skruvande satt projektorn där snyggt i taket.

Nästa steg är att ordna anslutningar till dator och högtalare och också hitta lämpliga platser för dem. Slutmålet är att få till någon form av Skypelösning som gör att vi kan ordna videokonferenser.

Vår nya VHF-repeater i Ucklum testades ikväll med mycket gott resultat. Anders / YPE, t ex, anropade oss från sin hemadress i Länsmansgården i Göteborg och kunde konstatera mycket god läsbarhet.

Som vanligt hade kärnverksamheten, kaffe med tilltugg alltså, sin plats.

73
Bruno / AXR

29 maj -17

Sista måndagen i maj betyder kvartalsmöte, så också i år. 8 klubbmedlemmar, AXR HDY PVU VWG WZR XTV YPE och Tommy var här för att ventilera de saker som stod på den i förväg utsända agendan.

Tommy / PVU, t ex, redogjorde för ekonomin som fått ett ”hack” genom inköpet av IC 7100 men i övrigt så här långt inte innehöll några överraskningar. Ett orosmoln finns det dock: Hur stor kommer vår andel föreslås bli av den fasta kostnad för el och vatten som båtklubben förhandlat sig till? Den kostnaden kommer att avgöra hur länge vi har råd att vara kvar i klubbstugan. Bortsett från elkostnaden sitter vi säkra minst t o m maj 2019.

Sedan en tid tillbaka har vi inte haft någon repeater igång inom vårt område. Men den bristen är nu åtgärdad. En splitter ny VHF-repeater, skänkt av en godhjärtad radioamatörvän är nu monterad i Ucklum och skall snart vara igång.

Vi är tyvärr inte mästare i att hitta nya aktiviteter. Ett lovvärt försök i den riktningen är inköpet av en QRP-radio i byggsats för 40 meter (BITX40) som vi har tänkt skall sysselsätta den s k Arduino-gruppen under hösten. Tanken är att intresserade kan köpa in egna byggsatser. De köps från Indien och styckevis kostar de USD59 inklusive frakt.

Innan vi stängde mötet konstaterade vi att vi tyvärr inte är så flitiga på att köra radio som man borde vara i en radioklubb. Vi funderade över några aktiviteter för att bli bättre.

Sedvanligt protokoll från mötet kommer om ett par dagar.

73
Bruno / AXR