27 april, 2025 - 10:00

Vi samlas för en arbetsdag innan sommaren och kollar över SK6QA och arbetar med de punkter som belystes under senaste kvartalsmötet.

/ SM6XTV.