2 oktober, 2023 - 19:00

SM6EAN Mats fortsätter mikrovågsprojektet ifrån 2018.
De som inte riktigt blev klara 2018-2019 har nu en möjlighet att få klart sin utrustning.
SK6QA kommer att försöka få klart våran portabla mikrovågsstation.

/ SM6XTV.