4 mars, 2024 - 19:00

Har du köpt en ny komradio under 2023,? eller har du funderingar på att programmera din radio som du har haft i en låda i 15 år, eller använder dagligen i VFO läge.? . Du kanske inte vet hur du ska göra för att skapa minneskanaler.?
Denna kväll kan vi bistå varandra med hjälp för att vi ska få till ett antal frekvenser i våra stationer så att vi har möjlighet att få kontakt med varandra vid fredstids krissituationer eller krig.
Troligen har vi under februari bestämt oss för vilka lokala frekvenser vi ska använda för detta.
Vi stämmer av denna punkten efter årsmötet i februari och kollar vilka som önskar får hjälp. De som vill ha hjälp förbereder sig med kablage och programvara för sin station.

/ SM6XTV.