9 juni, 2024 - 10:00

Vi samlas för en arbetsdag innan vintern och kollar över SK6QA. Följande är inplanerat sedan flera år, ordningen ligger ej i prioritet undan görs efter tid och material.
Kontraktering av LMR-400 kabeln till 50 MHz riktantenn.
Inspektion av tanken till toaletten.
Brädor i golvet i samlingsrummet behöver bytas ut.
Felsökning av den dåliga förbindelsen via Internet.
Montering av preampar samt översyn av sequencer på remoteQTH.

/ SM6XTV.