16 oktober, 2023 - 19:00

SM6EAN Mats fortsätter och hjälper till denna andra måndagen med mikrovågskompletteringen.

/ SM6XTV.