7 aug -17

Det har varit lite glest med medlemmar under juli på måndagarna, men ikväll var det fullt i klubbhuset: 12 medlemmar AXR BFE CEV HDY JVU KHZ LZQ PVU VLK WZR XTV och Tommy! Ett tecken på att hösten är på ingång kanske?

Positivt idag var nyheten att fästena för vår nedfallna loopantenn gjorts klara för att åter hissa den antennen. Det krävs en mångfald kompetenser i en radioklubb för att den skall fungera väl, bl a djärva trädklättrare.

Som fortsättning på förra veckans blogginlägg om QRP-riggen med Arduino-tillägg kunde vi ikväll konstatera att projektet bör kunna fungera som tänkt. Johan / WZR och Peter / KHZ gjorde nämligen några justeringar som medförde att SSB-signalerna ”bar ut” på 40 meter. Vi räknar med att kunna presentera projektet under kvartalsmötet i slutet av denna månad.

Mycket folk i stugan medförde givetvis att det blev en mängd livliga diskussioner runt kaffebordet. En del till och med om radio. Det bådar gott för fortsättningen under hösten. I fjol kunde vi nöjt konstatera att vi då hade 25 procents bättre anslutning på måndagskvällarna än året före. Så här långt in på detta år kan vi faktiskt konstatera en ytterligare ökning.

73
Bruno / AXR

Kommentarer inaktiverade.